Ondernemen Werkgeverscheque

U bent werkgever en neemt iemand met een bijstandsuitkering in dienst of u biedt een proefplaats aan. Met een proefplaats onderzoekt u of de baan en de kandidaat bij elkaar passen. Het kan zijn dat u extra kosten maakt. Bijvoorbeeld voor aanpassingen van een werkplek of begeleiding. Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming ontvangen: de werkgeverscheque.

Met de werkgeverscheque helpt u mensen met een bijstandsuitkering bij het vinden van een baan. Het gaat om mensen die klaar zijn om aan het werk te gaan. De werkgeverscheque is een stimulans voor u als werkgever om hen een werkplek aan te bieden.

De werkgeverscheque is een éénmalig bedrag. Dit bedrag is € 1.500 bij een arbeids- of proefplaatsingsovereenkomst voor de duur van meer dan 3 maanden. Bij een overeenkomst voor meer dan 6 maanden is het bedrag € 3.000.

Aanvragen Werkgeverscheque

Wilt u meer informatie over een proefplaats of een werkgeverscheque aanvragen? Neem dan contact op met WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden door het contactformulier in te vullen. Een adviseur van WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de werkgeverscheque zijn:

 • voor de kandidaat:
  • heeft een bijstandsuitkering
  • woont in de gemeente Utrecht
  • heeft op korte of op middellange termijn een reëel perspectief op een baan
 • voor de werkgever:
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De werkzaamheden zijn niet strijdig met de publieke taak van de gemeente.
  • Het gaat om werkzaamheden voor minimaal 3 maanden en voor minimaal 12 uur per week.
  • De extra kosten waarvoor u de werkgeverscheque aanvraagt zijn geen loonkosten.
  • U hebt de intentie om de werknemer na afloop van de proefplaatsingsovereenkomst in loondienst te nemen.
  • De werknemer wordt niet aangesteld in een leidinggevende positie.
  • De werknemer wordt aangestuurd door een medewerker voor wie u geen loonkostensubsidie ontvangt en/of voor wie u geen werkgeverscheque heeft ontvangen.
  • U werkt mee aan de afspraken in het opgestelde ontwikkelplan voor de werknemer.
  • U verstrekt alle informatie die van belang is voor de vaststelling van de hoogte van het bedrag.
  • U bewaart de bewijsstukken van de extra kosten die u heeft gemaakt tot een jaar nadat de werkgeverscheque is toegekend.
  • U spant zich in om de werknemer bij goed functioneren na afloop van de arbeids-of proefplaatsingsovereenkomst in dienst te houden.

Meer informatie

Hulp en contact

Telefoon: 030 – 286 52 11

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres: zie contactpagina