Prostitutie Exploitanten

Wilt u een seksbedrijf beginnen? Dan hebt u een vergunning nodig.

Vergunning

Als exploitant van een seksbedrijf zorgt u dat sekswerkers gezond, veilig en zelfstandig hun werk kunnen doen. U moet dan ook voldoen aan strenge regels voor u een vergunning krijgt.

U hebt een vergunning nodig voor een:

 • (raam)prostitutiebedrijf (hieronder vallen ook erotische massagesalons en prostitutiehotels)
 • seksbioscoop
 • sekstheater
 • parenclub
 • sekssauna
 • escortbedrijf

Vraag een vergunning aan

Bedrijfsplan

In een bedrijfsplan moet u opschrijven wat u in het bedrijf hebt geregeld voor toezicht, hygiëne, gezondheid, zelfstandigheid van sekswerkers, het tegengaan van mensenhandel, veiligheid, arbeidsomstandigheden en het beperken van overlast.

Op het Nieuwe Zandpad bent u verplicht een intakegesprek te voeren met de sekswerker en in dat gesprek te letten op signalen van dwang. In het bedrijfsplan geeft u ook uitleg over de hoogte van de huurprijs die u in rekening brengt.

Strengere regels

Om uitbuiting en mensenhandel tegen te gaan heeft Utrecht de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) strenger gemaakt. Uw verantwoordelijkheid voor het tegengaan (o.a. melden van signalen) van mensenhandel en dwang in de raamprostitutie is vergroot. Met de nieuwe regels wil de gemeente ook normale economische verhoudingen krijgen in de raamprostitutie. In de beleidsregels staat wat we van onder anderen de exploitanten verwachten.

Controle

In de controle van seksbedrijven geeft de gemeente Utrecht prioriteit aan:

 1. het bestrijden van mensenhandel en dwang
 2. de veiligheid van de sekswerkers en hun klanten
 3. het beperken van overlast voor de omgeving

 

Bij het tegengaan van mensenhandel en dwang werkt de gemeente nauw samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

De gemeente informeert u over de regels en de handhaving, maakt afspraken of legt boetes op als zij overtredingen constateert. Goed gedrag belonen we met minder controles. Utrecht controleert de prostitutiesector strenger dan andere activiteiten in de stad. In een aantal gevallen trekken we de vergunning van de exploitant direct in, zonder waarschuwing vooraf. Dat gebeurt als:

 • in uw bedrijf sekswerkers werken die geen schriftelijke toestemming hebben of jonger zijn dan 21 jaar
 • u aanwijzingen van mensenhandel of dwang niet meldt bij politie en gemeente
 • buiten de openingstijden wordt gewerkt of
 • mensen met een crimineel verleden in dienst zijn van het seksbedrijf

Vragen?

Bel met Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente via 14 030.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur