Prostitutie Omwonenden Het Nieuwe Zandpad

Woont u in de omgeving van het Nieuwe Zandpad? De gemeente wil dat de overlast voor u beperkt is. Dit doen we met goede plannen voor de inrichting en het netjes houden van de omgeving, samen met u. Zodat er een nieuwe plek komt voor raamprostitutie waar de buurt zich in kan vinden.

Met de buurt

De werkgroep ‘Omgeving het Nieuwe Zandpad’ bestaat uit omwonenden die vlakbij het Nieuwe Zandpad wonen en het Bewonersplatform Overvecht. Zij zijn tegen de terugkeer van raamprostitutie in hun buurt. Deze groep blijft met de gemeente in gesprek om – als het Nieuwe Zandpad er toch moet komen – de omgeving schoon, heel en veilig te houden. De werkgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de projectleider.

Afspraken

De gemeente maakt afspraken met alle partijen: de eigenaren van de werkruimtes, de exploitanten, toezichthouders, hulpverleners, politie en de omwonenden. Die afspraken gaan over wat iedereen kan doen om de omgeving schoon, heel en veilig te houden. En wat er moet gebeuren als er toch sprake is van overlast. Bijvoorbeeld melden van geluidsoverlast of een onveilig gevoel op straat.

Onderzoek en melden

We doen regelmatig onderzoek. De gemeente bespreekt met de omwonenden hoe het gaat met de veiligheid bij het Nieuwe Zandpad en of het prettig leven is in de buurt. Ook laat de gemeente omwonenden vragenlijsten invullen. Met een klachtenregeling zorgen we ervoor dat meldingen van overlast op de goede plek terecht komen en snel worden opgepakt.

 

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur