Prostitutie Voorgeschiedenis

In 2013 sloot de gemeente Utrecht de ramen aan het Zandpad en de Hardebollenstraat na verdenking van mensenhandel en slecht toezicht. Nu maakt Utrecht ruimte voor een nieuwe plek voor raamprostitutie. Bekijk de voorgeschiedenis en lees over de voorbereiding van de nieuwe plannen. De bijbehorende stukken staan er ook bij.

2018

Mei 2018: Geen investeerder Nieuwe Zandpad

De 2 marktpartijen die de gemeente had gekozen voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad, zien af van hun plannen. Een partij wil meer zekerheid over wat er gebeurt met de werkruimten als zij tussentijds de huur van een of meer exploitanten moet opzeggen. De tweede partij had zich al teruggetrokken omdat ze niet op haar voorkeurslocatie, aan de kant van de Vecht, kon bouwen. Dat kan nu wel, maar deze partij wil niet als enige aan het Nieuwe Zandpad starten. Met het terugtrekken van beide marktpartijen is de derde aanbesteding voor het Nieuwe Zandpad in 5 jaar zonder bouwer afgesloten.

Mei 2018: Beroep tegen besluit AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verklaart dat de gemeente bijzondere persoonsgegevens van sekswerkers niet volgens de wet verwerkt. De privacy van sekswerkers is erg belangrijk. Tegelijk doet de gemeente er alles aan om aan het Nieuwe Zandpad een veilige werkplek te maken voor sekswerkers. Als registratie niet meer mogelijk is, zijn er weinig mogelijkheden om misstanden tegen te gaan. De burgemeester heeft daarom besloten om in beroep te gaan tegen het besluit van de AP.

Februari 2018: 2 mogelijke bouwers voor Nieuwe Zandpad

De gemeente is van plan een voorlopige overeenkomst te sluiten met 2 mogelijke bouwers voor het Nieuwe Zandpad. Samen willen zij 128 werkruimten voor raamprostitutie bouwen. Een partij bouwt de werkruimten en verhuurt deze aan exploitanten. De ander wordt bouwer en gaat de ruimten zelf exploiteren. De intentieovereenkomst is het resultaat van een openbare aanbesteding. Deze startte de gemeente in de zomer van 2017.

Lees de raadsbrief over de intentieovereenkomst (februari 2018)

2017

September 2017: 5 partijen voor Nieuwe Zandpad

5 partijen hebben interesse getoond in de bouw en de verhuur aan exploitanten van het Nieuwe Zandpad. Dit deden zij door een plan voor het Nieuwe Zandpad in te dienen bij de gemeente. De opdracht was deze zomer opnieuw in de markt gezet. De gemeente kijkt of de inschrijvingen geldig en volledig zijn. Van de 5 partijen vragen we aan maximaal 4 partijen om hun plan verder uit te werken. Daarna volgt een voorlopige gunning aan 1 of meer partijen.

Lees de Raadsbrief Voortgang Nieuwe Zandpad (13 september 2017)

Juli 2017: Registratie sekswerkers

Wie op het Nieuwe Zandpad wil werken, moet daarvoor schriftelijke toestemming (een registratie) van de gemeente hebben. We willen deze registratie van sekswerkers strenger maken. Dat wil zeggen: als er aanwijzingen zijn dat de sekswerker niet vrijwillig in de raamprostitutie werkt, kunnen wij de toestemming weigeren. Deze registratie bestond al op het oude Zandpad. We willen hiermee misbruik van sekswerkers tegengaan. Wij voeren de vernieuwde registratie pas in na goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens de AP voldoen de plannen voor het strenger maken niet aan de privacywetten. Wij zijn het hier niet mee eens. De gemeente dient een zienswijze in bij de AP. We vinden het tegengaan van misbruik en mensenhandel zo belangrijk dat we persoonsgegevens in een gesloten systeem moeten kunnen opslaan. 

Bekijk de raadsmemo Stand van zaken melding registratie raamprostitutie bij de AP

Juli 2017: Besluit over de inrichting van het Nieuwe Zandpad

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de inrichting van het gebied op en rond het Nieuwe Zandpad. Het gebied tussen de Vechtdijk en de Rode Brug wordt helemaal opgeknapt. Het is belangrijk dat iedereen zich hier veilig voelt: sekswerkers, omwonenden, bezoekers, voorbijgangers, exploitanten en hulpverleners. Daarom hebben wij in de zomer van 2016 over deze veranderingen gesproken met omwonenden, sekswerkers en andere betrokkenen. De gemeente heeft gereageerd op de zienswijzen (pdf, 156 kB) die over het inrichtingsplan zijn binnengekomen.

Bekijk het inrichtingsplan (Let op: zware pdf, 20,5 MB)

Juli 2017: Gesprekken met nieuwe ondernemers

De 2 ondernemers die zich hadden aangemeld om het Nieuwe Zandpad te bouwen zijn allebei afgevallen. Wij gaan nu praten met andere bedrijven die het Nieuwe Zandpad helemaal of voor een deel willen bouwen. In november maken wij bekend wie de opdracht krijgt (of krijgen).

Lees de raadsbrief

April 2017

Stichting Non Nobis laat de gemeente weten dat zij het Nieuwe Zandpad niet wil ontwikkelen. De gemeente en Non Nobis willen allebei schone en transparante raamprostitutie. Over de manier waarop verschillen de gemeente en Non Nobis te veel van mening.

Januari 2017

Beja Accommodaties gaat het Nieuwe Zandpad niet bouwen. Dat besloot het college van B en W na een onderzoek naar de betrouwbaarheid van Beja (een ‘Bibob’-onderzoek).

De gemeente verbreekt de contracten met de bouwer en gaat in gesprek met Non Nobis. Deze stichting was tweede geworden bij de open inschrijving voor het Nieuwe Zandpad.

2016

November 2016

De Raad van State wijst de bezwaren af die omwonenden hebben gemaakt tegen het bestemmingsplan 'Het Nieuwe Zandpad’. Het bestemmingsplan voor de nieuwe prostitutiezone is hiermee definitief.

September 2016

De gemeente onderzoekt de te verwachten overlast van het Nieuwe Zandpad. 4.500 adressen in de omgeving van het Nieuwe Zandpad krijgen een vragenlijst. De uitkomsten worden gebruikt om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Augustus 2016: start werk

De gemeente begint de grond klaar te maken voor de bouw op de plek waar het Nieuwe Zandpad moet komen.

Juli 2016: naam investeerder bekend, inrichtingsplan

Op 6 juli wordt de naam bekend gemaakt van het bedrijf dat het Nieuwe Zandpad bouwt en gaat verhuren aan exploitanten: Beja Accommodaties uit Hoogeveen.

Het college van B en W heeft het Voorlopig inrichtingsplan voor de buitenruimte af. Bewoners kunnen hierop reageren.

Juni 2016: plek Zandpad definitief

De gemeenteraad besluit op 9 juni tot aankoop van de vroegere prostitutiegebouwen in de Hardebollenstraat. Daardoor komt alle raamprostitutie voortaan op het Nieuwe Zandpad.

Mei 2016: aankoop panden Hardebollenstraat

Op 13 mei maakt het college van B en W bekend de prostitutiehuizen in de Hardebollenstraat te willen kopen. De gemeenteraad moet daarover een besluit nemen.

April 2016: informatiebijeenkomst en uitspraak Raad van State

Op 19 april is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere mensen die met prostitutie te maken hebben. Daar licht de gemeente het plan voor het prostitutiegebied, de buitenruimte en de maatregelen om te komen tot een veilige werkplek voor sekswerkers toe aan ongeveer 100 buurtbewoners.

De Raad van State doet uitspraak in het beroep tegen het intrekken van de vergunningen in 2013. De Raad van State zegt dat de gemeente de vergunningen terecht heeft ingetrokken.

2015

September 2015: bestemmingsplan

Het college van B en W stelt het bestemmingsplan voor het prostitutiegebied vast. Ook stelt het college vast hoe met controle en zorg zal worden omgegaan.

April 2015: Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Op 10 april kunnen inwoners het bestemmingsplan voor het nieuwe Zandpad inzien. De vergunning voor de hulp (Huiskameraanloop Prostituees) loopt gelijk op. Mensen die ermee te maken hebben, konden tot en met 21 mei hun reactie op de plannen geven. Half april vragen we sekswerkers om mee te denken over de werkruimtes, de omgeving en het versterken van hun positie.

April 2015: op zoek naar sekswerkers, investeerders en exploitanten

Eind april start het zoeken naar investeerders en exploitanten.

Maart 2015: toelichting keuze voor investeerders

Het college informeert de raadscommissie met een brief. Hierin staat uitgelegd hoe de ondernemers zijn gekozen die de werkplekken voor raamprostitutie gaan bouwen. Het kiezen van investeerders start eind april.

Commissiebrief 30 maart 2015 (pdf, 135 kB)

2014

December 2014: marktonderzoek en planning

Het college informeert de raadscommissie met een brief. Hierin geeft het college een overzicht van het marktonderzoek en het vervolg. De planning wordt bijgesteld, als blijkt dat er geen belangstellenden naar voren komen.

Najaar 2014: voorwaarden met partijen bespreken

De gemeente houdt een marktonderzoek. Met geïnteresseerde ondernemers bespreekt zij onder welke voorwaarden zij een schoon en open prostitutiegebied kunnen en willen realiseren.

Zomer 2014 bijeenkomst voor omwonenden

In juli is er een informatiebijeenkomst voor bewoners in de buurt. Er volgen gesprekken op 18 september en 30 oktober 2014. Hier bespreken omwonenden hun wensen en zorgen over het nieuwe Zandpad. Lees ook:

April 2014: nieuwe locatie voor raamprostitutie

In april 2014 besluit de Utrechtse gemeenteraad dat er een nieuwe locatie komt voor raamprostitutie. Dwars op het Zandpad komen maximaal 162 werkplekken voor alle raamprostitutie in Utrecht. De gemeente wil omwonenden, sekswerkers en anderen op een goede manier betrekken. Het gaat daarbij ook om de vraag hoe overlast in de omgeving kan worden tegengegaan.  

Het is nog niet precies duidelijk wanneer deze locatie beschikbaar komt. Het voornemen voor een tijdelijke locatie met maximaal 32 werkplekken wordt rond de zomer ingetrokken. Dat levert namelijk geen tijdwinst op. Lees alles na in de onderstaande documenten.

Februari 2014: huur ligplaatsen opgezegd

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zegt bij de exploitanten de huur op van de ligplaatsen van de prostitutieboten aan het Zandpad.

2013

December 2013: nieuwe APV gaat gelden

De gemeenteraad stemt in met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij nieuwe vergunningaanvragen voor raamprostitutie gaan we na of die aan de nieuwe regels voldoen. Daarnaast is de nieuwe regel dat exploitanten maximaal een vijfde van het totale aantal ramen mogen hebben. Hiermee voorkomen we dat 1 exploitant te veel ramen zou krijgen. En zo voorkomen we ook dat in de toekomst de hele raamprostitutie moet sluiten als er wantoestanden zouden zijn bij 1 exploitant.

Zomer 2013: sluiting raamprostitutie Zandpad en Hardebollenstraat

Vanaf de zomer van 2013 is er geen raamprostitutie meer aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat. Na informatie van de politie trekt de gemeente tussen mei en juli 2013 de vergunningen van de exploitanten in.

  • Er zijn aanwijzingen van mensenhandel. Meerdere mensenhandelaren die hun slachtoffers aan het Zandpad hadden werken, zijn veroordeeld.
  • Ook is er slecht toezicht, gedragen sommige vergunninghouders zich slecht en is er gevaar voor verstoring van de openbare orde.

Een aanvraag voor nieuwe vergunningen wordt geweigerd.

Halverwege 2013: onderzoek voor aanpassen APV

Er wordt onderzoek gedaan om de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te kunnen vaststellen. Er volgen gesprekken met andere gemeenten, sekswerkers en belangengroepen van sekswerkers. We horen graag hun mening over wat geregeld moet worden in de APV. De belangrijkste reden voor het aanpassen van de APV is betere bescherming van de sekswerkers en het voorkomen dat sekswerkers onvrijwillig werken als.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur