Voorgeschiedenis Het Nieuwe Zandpad

In 2013 sloot de gemeente Utrecht de ramen aan het Zandpad en de Hardebollenstraat na verdenking van mensenhandel en slecht toezicht. Nu maakt Utrecht ruimte voor een nieuwe plek voor raamprostitutie. Bekijk de voorgeschiedenis en lees over de voorbereiding van de nieuwe plannen. De bijbehorende stukken staan er ook bij.

2021

November 2021: Tender beëindigd

De tender voor het ontwikkelen van raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad is beëindigd. Uit gesprekken met de Stichting Huisvesting Nieuwe Zandpad bleek dat de plannen toch niet aan de gestelde eisen van de gemeente voldoen. Daarom besloot de gemeente om de inschrijving van de stichting alsnog af te wijzen.

Lees de raadsbrief 'Beëindigen tender het Nieuwe Zandpad en instellen expertcommissie'

Juni 2021: Besluit over voorlopige gunning

We hebben besloten om de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad voorlopig te gunnen aan de Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad. Zij willen 96 werkruimten voor sekswerkers bouwen op de prostitutiezone, tussen de waterzuivering en de Einsteindreef.  

Bekijk de raadsbrief voorlopige gunning

 

Naar boven

2020

December 2020: Geen toestemming voor verwerking persoonsgegevens

De Raad van State doet uitspraak in het hoger beroep in de rechtsgang over de voorgenomen registratieplicht en de verwerking van persoonsgegevens van sekswerkers. De gemeente vindt registratie belangrijk voor veilige raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad. Voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft de gemeente toestemming gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP gaf deze toestemming niet. Na de Rechtbank Den Haag verklaart ook de Raad van State het beroep van de gemeente Utrecht tegen het besluit van de AP ongegrond.

Lees de raadsmemo Uitspraak Raad van State inzake registratie sekswerkers

Lees de uitspraak van de Raad van State inzake registratie sekswerkers

December 2020: 2 marktpartijen schrijven zich in voor tender

De 2 marktpartijen schrijven zich in op de tender voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad. De gemeente beoordeelt de voorstellen van de 2 marktpartijen. De gemeente kijkt daarbij naar onder meer het ontwerp en de maatregelen om de raamprostitutie zo veilig mogelijk te maken voor de sekswerkers en de omgeving.

Lees de raadsbrief stand van zaken tender het Nieuwe Zandpad

September 2020: nieuwe oever Vecht gereed

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Utrecht leveren de natuurvriendelijke oever langs het Zandpad op. De oever is 600 meter lang en varieert en breedte van 2 tot 3 meter. Wat eerst een kale oever was, is nu een gebied met oever- en waterplanten. De nieuwe oever is een stuk mooier om te zien en ook nog eens goed voor de natuur en de waterkwaliteit.

Juni 2020: in dialoog met 2 marktpartijen

Het college heeft de 5 aanmeldingen beoordeeld en besluit met 2 partijen de volgende fase in te gaan. In een dialoogronde met deze 2 marktpartijen wordt de tender op onderdelen nader besproken, waarna de partijen besluiten om zich al dan niet in te schrijven. De 3 partijen die zijn afgevallen, hebben de gemeente er niet van overtuigd aan alle selectiecriteria van de tender te voldoen.

Mei 2020: 5 aanmeldingen

5 marktpartijen melden zich aan voor de tender. Met deze partijen gaat het college van B en W in gesprek om te beoordelen of zij voldoen aan de voorwaarden die in de tender zijn gesteld.

Februari 2020: Nieuwe tender voor bouwers en exploitanten

Het college van B en W schrijft een tender uit voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad. De voorwaarden voor deze tender zijn, mede op basis van onderzoek van de gemeente in 2018 en 2019, veranderd ten opzichte van de eerdere tenders. Zo is het aantal werkruimten verminderd tot 96, met een maximale uitbreidingsmogelijkheid tot 128. Een deel van de werkruimten wordt ingericht voor sekswerkers die klanten werven via internet. Er komt overdag en ’s nachts meer gemeentelijk toezicht en er komt een nachtsluiting tussen 03.00 en ’s nachts en 07.00 uur ’s morgens.

Lees de raadsbrief over de nieuwe tender

Naar boven

2019

December 2019: Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad stemt in met het voorstel voor het Nieuwe Zandpad en het uitschrijven van een tender onder aangepaste voorwaarden. De raad voegt met een amendement een nachtsluiting toe aan de voorwaarden.

Juni 2019: Aangepaste voorwaarden na onderzoek

Het college van B en W stuurt een voorstel voor het vervolg van het Nieuwe Zandpad naar de gemeenteraad. Het college heeft in dit voorstel de voorwaarden voor de investeerder en exploitanten aangepast. Het college denkt dat een uitvraag aan de markt onder nieuwe voorwaarden meer kans van slagen heeft.

Lees het voorstel voor het Nieuwe Zandpad - een vernieuwde aanpak
Lees het onderzoeksrapport 'Het nieuwe Zandpad, op zoek naar mogelijkheden'

Mei 2019

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht begint met de aanleg van de nieuwe oever in de Vecht. De oude leidingen en afvoeren van de boten worden weggehaald en het Waterschap plaatst een golfbreker voor de oever. In het water tussen de golfbreker en de kant komen waterplanten.

Naar boven

2018

November 2018: Nieuw onderzoek

Het is niet gelukt om een ondernemer te vinden die het Nieuwe Zandpad wil bouwen en verhuren aan exploitanten. De gemeente maakt daarom even een pas op de plaats. We onderzoeken opnieuw met een aantal deskundigen hoe het Nieuwe Zandpad er wél kan komen. In het voorjaar van 2019 doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad.

November 2018: Bomen en onderhoud terrein Nieuwe Zandpad

De gemeente begint met het planten van nieuwe bomen. Om de grond voor het Nieuwe Zandpad bouwrijp te maken, zijn ongeveer 200 bomen gekapt. Ongeveer de helft van de bomen komt terug op het Nieuwe Zandpad en op de oever van de Vecht tussen de Einsteindreef en de Rode Brug. De andere helft komt in Overvecht in de ruimere omgeving van het Nieuwe Zandpad. De wijkraad Overvecht heeft hiervoor 28 mogelijke plekken aangedragen die we nu onderzoeken op haalbaarheid. De gemeente maakt het terrein waar het Nieuwe Zandpad moet komen weer netjes.

Mei 2018: Geen investeerder Nieuwe Zandpad

De 2 marktpartijen die de gemeente had gekozen voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad, zien af van hun plannen. Een partij wil meer zekerheid over wat er gebeurt met de werkruimten als zij tussentijds de huur van een of meer exploitanten moet opzeggen. De tweede partij had zich al teruggetrokken omdat ze niet op haar voorkeurslocatie, aan de kant van de Vecht, kon bouwen. Dat kan nu wel, maar deze partij wil niet als enige aan het Nieuwe Zandpad starten. Met het terugtrekken van beide marktpartijen is de derde aanbesteding voor het Nieuwe Zandpad in 5 jaar zonder bouwer afgesloten.

Mei 2018: Beroep tegen besluit AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verklaart dat de gemeente bijzondere persoonsgegevens van sekswerkers niet volgens de wet verwerkt. De privacy van sekswerkers is erg belangrijk. Tegelijk doet de gemeente er alles aan om aan het Nieuwe Zandpad een veilige werkplek te maken voor sekswerkers. Als registratie niet meer mogelijk is, zijn er weinig mogelijkheden om misstanden tegen te gaan. De burgemeester heeft daarom besloten om in beroep te gaan tegen het besluit van de AP.

Februari 2018: 2 mogelijke bouwers voor Nieuwe Zandpad

De gemeente is van plan een voorlopige overeenkomst te sluiten met 2 mogelijke bouwers voor het Nieuwe Zandpad. Samen willen zij 128 werkruimten voor raamprostitutie bouwen. Een partij bouwt de werkruimten en verhuurt deze aan exploitanten. De ander wordt bouwer en gaat de ruimten zelf exploiteren. De intentieovereenkomst is het resultaat van een openbare aanbesteding. Deze startte de gemeente in de zomer van 2017.

Lees de raadsbrief over de intentieovereenkomst (februari 2018)

Naar boven

2017

September 2017: 5 partijen voor Nieuwe Zandpad

5 partijen hebben interesse getoond in de bouw en de verhuur aan exploitanten van het Nieuwe Zandpad. Dit deden zij door een plan voor het Nieuwe Zandpad in te dienen bij de gemeente. De opdracht was deze zomer opnieuw in de markt gezet. De gemeente kijkt of de inschrijvingen geldig en volledig zijn. Van de 5 partijen vragen we aan maximaal 4 partijen om hun plan verder uit te werken. Daarna volgt een voorlopige gunning aan 1 of meer partijen.

Lees de Raadsbrief Voortgang Nieuwe Zandpad (13 september 2017)

Juli 2017: Registratie sekswerkers

Wie op het Nieuwe Zandpad wil werken, moet daarvoor schriftelijke toestemming (een registratie) van de gemeente hebben. We willen deze registratie van sekswerkers strenger maken. Dat wil zeggen: als er aanwijzingen zijn dat de sekswerker niet vrijwillig in de raamprostitutie werkt, kunnen wij de toestemming weigeren. Deze registratie bestond al op het oude Zandpad. We willen hiermee misbruik van sekswerkers tegengaan. Wij voeren de vernieuwde registratie pas in na goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens de AP voldoen de plannen voor het strenger maken niet aan de privacywetten. Wij zijn het hier niet mee eens. De gemeente dient een zienswijze in bij de AP. We vinden het tegengaan van misbruik en mensenhandel zo belangrijk dat we persoonsgegevens in een gesloten systeem moeten kunnen opslaan. 

Bekijk de raadsmemo Stand van zaken melding registratie raamprostitutie bij de AP

Juli 2017: Besluit over de inrichting van het Nieuwe Zandpad

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de inrichting van het gebied op en rond het Nieuwe Zandpad. Het gebied tussen de Vechtdijk en de Rode Brug wordt helemaal opgeknapt. Het is belangrijk dat iedereen zich hier veilig voelt: sekswerkers, omwonenden, bezoekers, voorbijgangers, exploitanten en hulpverleners. Daarom hebben wij in de zomer van 2016 over deze veranderingen gesproken met omwonenden, sekswerkers en andere betrokkenen. De gemeente heeft gereageerd op de zienswijzen (pdf, 156 kB) die over het inrichtingsplan zijn binnengekomen.

Bekijk het inrichtingsplan (Let op: zware pdf, 20,5 MB)

Juli 2017: Gesprekken met nieuwe ondernemers

De 2 ondernemers die zich hadden aangemeld om het Nieuwe Zandpad te bouwen zijn allebei afgevallen. Wij gaan nu praten met andere bedrijven die het Nieuwe Zandpad helemaal of voor een deel willen bouwen. In november maken wij bekend wie de opdracht krijgt (of krijgen).

Lees de raadsbrief

April 2017

Stichting Non Nobis laat de gemeente weten dat zij het Nieuwe Zandpad niet wil ontwikkelen. De gemeente en Non Nobis willen allebei schone en transparante raamprostitutie. Over de manier waarop verschillen de gemeente en Non Nobis te veel van mening.

Januari 2017

Beja Accommodaties gaat het Nieuwe Zandpad niet bouwen. Dat besloot het college van B en W na een onderzoek naar de betrouwbaarheid van Beja (een ‘Bibob’-onderzoek).

De gemeente verbreekt de contracten met de bouwer en gaat in gesprek met Non Nobis. Deze stichting was tweede geworden bij de open inschrijving voor het Nieuwe Zandpad.

Naar boven

2016

November 2016

De Raad van State wijst de bezwaren af die omwonenden hebben gemaakt tegen het bestemmingsplan 'Het Nieuwe Zandpad’. Het bestemmingsplan voor de nieuwe prostitutiezone is hiermee definitief.

September 2016

De gemeente onderzoekt de te verwachten overlast van het Nieuwe Zandpad. 4.500 adressen in de omgeving van het Nieuwe Zandpad krijgen een vragenlijst. De uitkomsten worden gebruikt om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Augustus 2016: start werk

De gemeente begint de grond klaar te maken voor de bouw op de plek waar het Nieuwe Zandpad moet komen.

Juli 2016: naam investeerder bekend, inrichtingsplan

Op 6 juli wordt de naam bekend gemaakt van het bedrijf dat het Nieuwe Zandpad bouwt en gaat verhuren aan exploitanten: Beja Accommodaties uit Hoogeveen.

  •  Nieuwsbericht

Het college van B en W heeft het Voorlopig inrichtingsplan voor de buitenruimte af. Bewoners kunnen hierop reageren.

Juni 2016: plek Zandpad definitief

De gemeenteraad besluit op 9 juni tot aankoop van de vroegere prostitutiegebouwen in de Hardebollenstraat. Daardoor komt alle raamprostitutie voortaan op het Nieuwe Zandpad.

Mei 2016: aankoop panden Hardebollenstraat

Op 13 mei maakt het college van B en W bekend de prostitutiehuizen in de Hardebollenstraat te willen kopen. De gemeenteraad moet daarover een besluit nemen.

April 2016: informatiebijeenkomst en uitspraak Raad van State

Op 19 april is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere mensen die met prostitutie te maken hebben. Daar licht de gemeente het plan voor het prostitutiegebied, de buitenruimte en de maatregelen om te komen tot een veilige werkplek voor sekswerkers toe aan ongeveer 100 buurtbewoners.

De Raad van State doet uitspraak in het beroep tegen het intrekken van de vergunningen in 2013. De Raad van State zegt dat de gemeente de vergunningen terecht heeft ingetrokken.

Naar boven

2015

September 2015: bestemmingsplan

Het college van B en W stelt het bestemmingsplan voor het prostitutiegebied vast. Ook stelt het college vast hoe met controle en zorg zal worden omgegaan.

April 2015: Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Op 10 april kunnen inwoners het bestemmingsplan voor het nieuwe Zandpad inzien. De vergunning voor de hulp (Huiskameraanloop Prostituees) loopt gelijk op. Mensen die ermee te maken hebben, konden tot en met 21 mei hun reactie op de plannen geven. Half april vragen we sekswerkers om mee te denken over de werkruimtes, de omgeving en het versterken van hun positie.

April 2015: op zoek naar sekswerkers, investeerders en exploitanten

Eind april start het zoeken naar investeerders en exploitanten.

Maart 2015: toelichting keuze voor investeerders

Het college informeert de raadscommissie met een brief. Hierin staat uitgelegd hoe de ondernemers zijn gekozen die de werkplekken voor raamprostitutie gaan bouwen. Het kiezen van investeerders start eind april.

Commissiebrief 30 maart 2015 (pdf, 135 kB)

Naar boven

2014

December 2014: marktonderzoek en planning

Het college informeert de raadscommissie met een brief. Hierin geeft het college een overzicht van het marktonderzoek en het vervolg. De planning wordt bijgesteld, als blijkt dat er geen belangstellenden naar voren komen.

Najaar 2014: voorwaarden met partijen bespreken

De gemeente houdt een marktonderzoek. Met geïnteresseerde ondernemers bespreekt zij onder welke voorwaarden zij een schoon en open prostitutiegebied kunnen en willen realiseren.

Zomer 2014 bijeenkomst voor omwonenden

In juli is er een informatiebijeenkomst voor bewoners in de buurt. Er volgen gesprekken op 18 september en 30 oktober 2014. Hier bespreken omwonenden hun wensen en zorgen over het nieuwe Zandpad. Lees ook:

April 2014: nieuwe locatie voor raamprostitutie

In april 2014 besluit de Utrechtse gemeenteraad dat er een nieuwe locatie komt voor raamprostitutie. Dwars op het Zandpad komen maximaal 162 werkplekken voor alle raamprostitutie in Utrecht. De gemeente wil omwonenden, sekswerkers en anderen op een goede manier betrekken. Het gaat daarbij ook om de vraag hoe overlast in de omgeving kan worden tegengegaan.  

Het is nog niet precies duidelijk wanneer deze locatie beschikbaar komt. Het voornemen voor een tijdelijke locatie met maximaal 32 werkplekken wordt rond de zomer ingetrokken. Dat levert namelijk geen tijdwinst op. Lees alles na in de onderstaande documenten.

Februari 2014: huur ligplaatsen opgezegd

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zegt bij de exploitanten de huur op van de ligplaatsen van de prostitutieboten aan het Zandpad.

Naar boven

2013

December 2013: nieuwe APV gaat gelden

De gemeenteraad stemt in met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij nieuwe vergunningaanvragen voor raamprostitutie gaan we na of die aan de nieuwe regels voldoen. Daarnaast is de nieuwe regel dat exploitanten maximaal een vijfde van het totale aantal ramen mogen hebben. Hiermee voorkomen we dat 1 exploitant te veel ramen zou krijgen. En zo voorkomen we ook dat in de toekomst de hele raamprostitutie moet sluiten als er wantoestanden zouden zijn bij 1 exploitant.

Zomer 2013: sluiting raamprostitutie Zandpad en Hardebollenstraat

Vanaf de zomer van 2013 is er geen raamprostitutie meer aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat. Na informatie van de politie trekt de gemeente tussen mei en juli 2013 de vergunningen van de exploitanten in.

  • Er zijn aanwijzingen van mensenhandel. Meerdere mensenhandelaren die hun slachtoffers aan het Zandpad hadden werken, zijn veroordeeld.
  • Ook is er slecht toezicht, gedragen sommige vergunninghouders zich slecht en is er gevaar voor verstoring van de openbare orde.

Een aanvraag voor nieuwe vergunningen wordt geweigerd.

Halverwege 2013: onderzoek voor aanpassen APV

Er wordt onderzoek gedaan om de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te kunnen vaststellen. Er volgen gesprekken met andere gemeenten, sekswerkers en belangengroepen van sekswerkers. We horen graag hun mening over wat geregeld moet worden in de APV. De belangrijkste reden voor het aanpassen van de APV is betere bescherming van de sekswerkers en het voorkomen dat sekswerkers onvrijwillig werken als.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur