Prostitutie Nieuws prostitutie

Aangepaste voorwaarden zoektocht investeerders Nieuwe Zandpad

12-06-2019 | Het college van B en W stuurt op 12 juni een voorstel voor het vervolg van het Nieuwe Zandpad naar de gemeenteraad. Het college heeft in dit voorstel de voorwaarden voor de investeerder en exploitanten aangepast. De gemeenteraad neemt deze zomer een besluit over dit voorstel. Het college denkt dat een uitvraag aan de markt onder nieuwe voorwaarden meer kans van slagen heeft.


Nieuw onderzoek Nieuwe Zandpad

5-11-2018 | Het is tot nu toe niet gelukt om een ondernemer te vinden die het Nieuwe Zandpad wil bouwen en verhuren aan exploitanten. De gemeente maakt daarom even een pas op de plaats. We onderzoeken opnieuw met een aantal deskundigen hoe het Nieuwe Zandpad er wél kan komen. In het voorjaar van 2019 doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad.

Het Nieuwe Zandpad moet komen te liggen op een smalle strook grond tussen de waterzuivering en de Einsteindreef. Het Nieuwe Zandpad vervangt de prostitutieboten in de Vecht die in 2013 zijn gesloten wegens misstanden. Sindsdien spant Utrecht zich in om nieuwe werkruimten te maken waar sekswerkers veilig en zelfstandig kunnen werken.


Bomen en onderhoud terrein Nieuwe Zandpad

5-11-2018 | In 2016 heeft de gemeente de grond bouwrijp gemaakt voor het Nieuwe Zandpad. We hebben toen ongeveer 200 bomen gekapt.

Nieuwe bomen

We gaan nieuwe bomen planten. Ongeveer de helft van de bomen komt terug op het Nieuwe Zandpad en op de oever van de Vecht tussen de Einsteindreef en de Rode Brug. De andere helft komt in Overvecht in de ruimere omgeving van het Nieuwe Zandpad. De wijkraad Overvecht heeft hiervoor 28 mogelijke plekken aangedragen die we nu onderzoeken op haalbaarheid.

De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met het planten van de nieuwe bomen. Het plantseizoen loopt van oktober tot en met maart. Dat is de beste tijd om bomen te planten omdat ze dan in rust zijn. Ook de waterzuivering gaat nog dit seizoen bomen en struiken planten tussen het Nieuwe Zandpad en de zuiveringstanks. Die staan dan niet meer zo in het zicht.

Onderhoud en oever

Op verzoek van omwonenden maakt de gemeente het terrein waar het Nieuwe Zandpad moet komen weer netjes. Oude boomstronken hebben we al weggehaald en de grond vlak gemaakt. We repareren het hek tussen het Nieuwe Zandpad en het terrein van de waterzuivering en verplaatsen het een stukje. Daarnaast haalt de gemeente het zwerfvuil op en wordt het gras gemaaid. Dit werk gaat door tot in december. In het voorjaar begint het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de aanleg van de nieuwe oever in de Vecht. De oude leidingen en afvoeren van de boten worden weggehaald en het Waterschap plaatst een golfbreker voor de oever. In het water tussen de golfbreker en de kant komen waterplanten.


Geen investeerder Nieuwe Zandpad

11-05-2018 | De 2 marktpartijen die de gemeente had gekozen voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad, zien af van hun plannen. Dat hebben zij de gemeente laten weten na gesprekken over de verdere uitwerking. Met het afhaken van beide marktpartijen is de derde aanbesteding voor het Nieuwe Zandpad in 5 jaar zonder bouwer afgesloten.

Reden partij 1

De partij die als eerste is geëindigd, wil toch meer zekerheid over wat er gebeurt met de werkruimten als zij tussentijds de huur van een of meer exploitanten moet opzeggen. En als daardoor het Nieuwe Zandpad geheel of gedeeltelijk moet sluiten. Dat kan namelijk een gevolg zijn van een Bibob-onderzoek.

Voor de gemeente is Bibob (een toets van de integriteit) de belangrijkste manier om te komen tot schone en transparante raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad. De gemeente kan hiermee controleren of de huurovereenkomst niet wordt gebruikt om criminele activiteiten mogelijk te maken. De gemeente wil niet vooraf afspraken maken over vergoedingen of overname van de werkruimten als dit het geval is.

Reden partij 2

De partij die als tweede was geëindigd had al eerder laten weten zich uit de aanbesteding terug te trekken. Dit kwam omdat ze niet op haar voorkeurslocatie, aan de kant van de Vecht, kon bouwen. Die mogelijkheid is er nu wel, maar de partij heeft laten weten dat ze niet als enige aan het Nieuwe Zandpad wil starten.

Gesprekken met andere partijen

In mei voert de gemeente nog gesprekken met partijen die eerder interesse hadden getoond in de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad. Om verschillende redenen hebben zij zich toen niet ingeschreven voor de aanbesteding. De ontwikkelingen hebben vooral gevolgen voor de sekswerkers die in Utrecht aan de slag willen. Voor hen is nog geen uitzicht op een werkplek aan het Nieuwe Zandpad.

Het (nieuwe) college doet aan de gemeenteraad zo snel mogelijk voorstellen voor het vervolg.


Beroep tegen besluit AP

11-05-2018 | De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verklaart dat de gemeente bijzondere persoonsgegevens van sekswerkers niet volgens de wet verwerkt. De privacy van sekswerkers is erg belangrijk. Tegelijk doet de gemeente er alles aan om aan het Nieuwe Zandpad een veilige werkplek te maken voor sekswerkers.

Waarom is dit belangrijk?

Misdrijven als mensenhandel en uitbuiting zijn gericht tegen personen. Om hen hiertegen te beschermen, is het nodig te weten wie er aan het Nieuwe Zandpad werken. Daarom vindt de gemeente de verwerking van bijzondere persoonsgegevens nodig. Als registratie niet meer mogelijk is, zijn er weinig mogelijkheden om misstanden tegen te gaan.
De burgemeester heeft daarom besloten om in beroep te gaan tegen het besluit van de AP.


2 mogelijke bouwers voor Nieuwe Zandpad

16-02-2018 | De gemeente is van plan een voorlopige overeenkomst te sluiten met 2 mogelijke bouwers voor het Nieuwe Zandpad. We noemen dit een ‘intentieovereenkomst’. Samen willen zij 128 werkruimten voor raamprostitutie bouwen. Een partij bouwt de werkruimten en verhuurt deze aan exploitanten. De ander wordt bouwer en gaat de ruimten zelf exploiteren. Hiermee komt de aanleg van een gebied voor schone en transparante raamprostitutie in Utrecht een stap dichterbij.

Planning

De intentieovereenkomst is het resultaat van een openbare aanbesteding. Deze startte de gemeente in de zomer van 2017. De gemeente gunt het project nog niet officieel aan de bouwers. Dat gebeurt op zijn vroegst deze zomer. Eerst komt er een Bibob-onderzoek. Dat is een toets van de integriteit van de beide partijen en hun eventuele zakelijke samenwerkingsverbanden. Dit duurt al gauw 6 maanden. Als de uitkomst van het Bibob-onderzoek positief is, tekenen de gemeente en de bouwers de contracten voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad. Dan maken we de namen en plannen van de bouwers bekend en begint de voorbereiding van de bouw.

Maximaal 162 werkruimten

De marktpartijen zijn allebei nieuwkomers in de ontwikkeling van een prostitutiezone. Zij willen in totaal 128 werkruimten maken voor raamprostitutie op de strook grond aan de Einsteindreef, haaks op de Vecht. Op het Nieuwe Zandpad is ruimte voor maximaal 162 werkruimten. Voor de andere 34 werkruimten mag een marktpartij zich nog melden.

Met het Nieuwe Zandpad biedt Utrecht ruimte voor ondernemers die ervoor zorgen dat sekswerkers zelfstandig hun beroep kunnen uitoefenen. Dat moeten zij kunnen doen in een prettige werkomgeving en met minimale overlast voor de buurt.

Lees de raadsbrief over de intentieovereenkomst (februari 2018)


5 partijen voor Nieuwe Zandpad

27-09-2017 | 5 partijen hebben interesse getoond in de bouw en de verhuur aan exploitanten van het Nieuwe Zandpad. Dit deden zij door een plan voor het Nieuwe Zandpad in te dienen bij de gemeente. De opdracht was deze zomer opnieuw in de markt gezet.

Voorlopige gunning en Bibob onderzoek

De gemeente kijkt nu of de inschrijvingen geldig en volledig zijn. Van de 5 partijen vragen we aan maximaal 4 partijen om hun plan verder uit te werken. Daarna volgt een voorlopige gunning aan 1 of meer partijen. Pas na het Bibob-onderzoek gunt de gemeente definitief de opdracht.

Planning

De gemeente maakt op zijn vroegst eind november bekend aan welke partijen het Nieuwe Zandpad voorlopig is gegund. Dan laten we ook weten wat de plannen inhouden.

Lees de Raadsbrief Voortgang Nieuwe Zandpad (13 september 2017)


Registratie sekswerkers

12-07-2017 | Wie op het Nieuwe Zandpad wil werken, moet daarvoor schriftelijke toestemming (een registratie) van de gemeente hebben. We willen deze registratie van sekswerkers strenger maken. Dat wil zeggen: als er aanwijzingen zijn dat de sekswerker niet vrijwillig in de raamprostitutie werkt, kunnen wij de toestemming weigeren. Deze registratie bestond al op het oude Zandpad. We willen hiermee misbruik van sekswerkers tegengaan.

In het gesprek bij de registratie met de aanvrager: 

  • noteren we de gegevens van de sekswerkers
  • geven we voorlichting over dienst- en hulpverlening
  • letten we op signalen van mensenhandel

Invoeren van de vernieuwde registratie

Wij voeren de vernieuwde registratie pas in na goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bekijk de raadsmemo Stand van zaken melding registratie raamprostitutie bij de AP

Volgens de AP voldoen de plannen voor het strenger maken niet aan de privacywetten. Wij zijn het hier niet mee eens. De AP baseert haar besluit voor een deel op een wet die nog niet geldt.

We dienen binnenkort een zienswijze in bij de AP. We vinden het tegengaan van misbruik en mensenhandel zo belangrijk dat we persoonsgegevens in een gesloten systeem moeten kunnen opslaan. 


Besluit over de inrichting van het Nieuwe Zandpad

07-07-2017 | Op 4 juli heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de inrichting van het gebied op en rond het Nieuwe Zandpad.

Omgeving verbeteren

Het gebied tussen de Vechtdijk en de Rode Brug wordt helemaal opgeknapt. Het is belangrijk dat iedereen zich hier veilig voelt: sekswerkers, omwonenden, bezoekers, voorbijgangers, exploitanten en hulpverleners. Daarom hebben wij in de zomer van 2016 over deze veranderingen gesproken met omwonenden, sekswerkers en andere betrokkenen.

Dit gaan we doen:

  • de weg langs de Vecht wordt een nieuw fietspad in het groen
  • alleen onder de brug loopt de doorgaande fietsroute naast de weg voor bezoekers
  • tussen de fietsroute en de weg voor bezoekers komt een haag, onder de brug een hek
  • het waterschap legt groen aan langs de Vecht.

De eigenaren hebben de eerste boten al weggehaald. Eind september moeten alle boten weg zijn.

De gemeente heeft gereageerd op de zienswijzen (pdf, 156 kB) die over het inrichtingsplan zijn binnengekomen.

Gesprekken met nieuwe ondernemers

De 2 ondernemers die zich hadden aangemeld om het Nieuwe Zandpad te bouwen zijn allebei afgevallen. Wij gaan nu praten met andere bedrijven die het Nieuwe Zandpad helemaal of voor een deel willen bouwen. In november maken wij bekend wie de opdracht krijgt (of krijgen). Daarna moet er nog een heleboel gebeuren. Zoals contractbesprekingen, nieuwe integriteitsbeoordelingen ('Bibob') en voorbereiden van de bouw en omgevingsvergunningen. De bouw begint daarom op zijn vroegst eind 2018.

Bekijk het inrichtingsplan (Let op: zware pdf, 20,5 MB)
Lees de raadsbrief


Tippelzone De Baan

13-06-2017 | De tippelzone De Baan aan de Europalaan krijgt per 1 januari 2020 een andere plek. Dit is nodig omdat er aan de Europalaan een nieuwe stadswijk komt: de Merwedekanaalzone. Deze stadswijk krijgt ongeveer 6.000 tot 10.000 woningen.

Lees meer over de nieuwe locatie Tippelzone De Baan


Non Nobis niet verder met Nieuwe Zandpad

26-04-2017 l Stichting Non Nobis gaat het Nieuwe Zandpad niet ontwikkelen. Dat heeft Non Nobis de gemeente laten weten. De stichting schreef zich in 2015 in om  het Nieuwe Zandpad te bouwen en te verhuren. Non Nobis werd toen tweede na BeJa Accommodaties. Na het afvallen van BeJa heeft de gemeente met Non Nobis onderzocht of hun inschrijving van toen tot verdere samenwerking kon leiden. 

Waarom niet?

De gemeente en Non Nobis willen hetzelfde: schone en transparante raamprostitutie. Over de manier waarop verschillen de meningen. De gemeente vindt het belangrijk dat de rollen van de investeerders en de exploitanten gescheiden blijven. Non Nobis wil de exploitanten verplichtingen opleggen. De gemeente vindt dat dan minder duidelijk wordt waarop ze de exploitant, als houder van de exploitatievergunning, nog kan aanspreken.

Bovendien wil de stichting een deel van de winst van de exploitanten investeren in landelijke projecten voor sekswerkers. Ook daarmee komt Non Nobis in de rol van exploitant.

Verder met andere ondernemers

De gemeente praat nu met andere ondernemers die het Nieuwe Zandpad willen bouwen en verhuren aan exploitanten. Vergeleken met een jaar geleden is er voor investeerders meer zekerheid dat het Nieuwe Zandpad aan de Einsteindreef mag komen. Zo is het bestemmingsplan definitief en komen alle prostitutieramen op het Nieuwe Zandpad.

BeJa Accommodaties viel eerder dit jaar af na een negatief Bibob-advies.


Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

Uw mening