Prostitutie Nieuws prostitutie

Aangepaste voorwaarden zoektocht investeerders Nieuwe Zandpad

12-06-2019 | Het college van B en W stuurt op 12 juni een voorstel voor het vervolg van het Nieuwe Zandpad naar de gemeenteraad. Het college heeft in dit voorstel de voorwaarden voor de investeerder en exploitanten aangepast. De gemeenteraad neemt deze zomer een besluit over dit voorstel. Het college denkt dat een uitvraag aan de markt onder nieuwe voorwaarden meer kans van slagen heeft.


Nieuw onderzoek Nieuwe Zandpad

5-11-2018 | Het is tot nu toe niet gelukt om een ondernemer te vinden die het Nieuwe Zandpad wil bouwen en verhuren aan exploitanten. De gemeente maakt daarom even een pas op de plaats. We onderzoeken opnieuw met een aantal deskundigen hoe het Nieuwe Zandpad er wél kan komen. In het voorjaar van 2019 doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad.

Het Nieuwe Zandpad moet komen te liggen op een smalle strook grond tussen de waterzuivering en de Einsteindreef. Het Nieuwe Zandpad vervangt de prostitutieboten in de Vecht die in 2013 zijn gesloten wegens misstanden. Sindsdien spant Utrecht zich in om nieuwe werkruimten te maken waar sekswerkers veilig en zelfstandig kunnen werken.


Bomen en onderhoud terrein Nieuwe Zandpad

5-11-2018 | In 2016 heeft de gemeente de grond bouwrijp gemaakt voor het Nieuwe Zandpad. We hebben toen ongeveer 200 bomen gekapt.

Nieuwe bomen

We gaan nieuwe bomen planten. Ongeveer de helft van de bomen komt terug op het Nieuwe Zandpad en op de oever van de Vecht tussen de Einsteindreef en de Rode Brug. De andere helft komt in Overvecht in de ruimere omgeving van het Nieuwe Zandpad. De wijkraad Overvecht heeft hiervoor 28 mogelijke plekken aangedragen die we nu onderzoeken op haalbaarheid.

De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met het planten van de nieuwe bomen. Het plantseizoen loopt van oktober tot en met maart. Dat is de beste tijd om bomen te planten omdat ze dan in rust zijn. Ook de waterzuivering gaat nog dit seizoen bomen en struiken planten tussen het Nieuwe Zandpad en de zuiveringstanks. Die staan dan niet meer zo in het zicht.

Onderhoud en oever

Op verzoek van omwonenden maakt de gemeente het terrein waar het Nieuwe Zandpad moet komen weer netjes. Oude boomstronken hebben we al weggehaald en de grond vlak gemaakt. We repareren het hek tussen het Nieuwe Zandpad en het terrein van de waterzuivering en verplaatsen het een stukje. Daarnaast haalt de gemeente het zwerfvuil op en wordt het gras gemaaid. Dit werk gaat door tot in december. In het voorjaar begint het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de aanleg van de nieuwe oever in de Vecht. De oude leidingen en afvoeren van de boten worden weggehaald en het Waterschap plaatst een golfbreker voor de oever. In het water tussen de golfbreker en de kant komen waterplanten.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur