Prostitutie Tippelzone

Utrecht is in maart 2017 een zoektocht gestart naar een mogelijke nieuwe locatie voor de tippelzone. Deze zoektocht heeft niet geleid tot een nieuwe locatie.

Uit het locatieonderzoek kwamen twee locaties naar voren die het meest geschikt leken: de Elektronweg en de Boteyken. Er is een consultatie geweest van omwonenden, ondernemers en belanghebbenden van beide locaties. Deelnemers werd gevraagd het locatieonderzoek aan te vullen met relevante informatie. Uit de consultatie kwamen nieuwe feiten naar voren. Het college van B&W heeft hiernaar geluisterd.

Daarnaast blijkt de ervaring met een goed functionerende tippelzone aan de Europalaan van minder betekenis te zijn voor het draagvlak in de stad.

Het in maart gestarte zoekproces wordt daarom beëindigd. Wat dat precies betekent, wordt nog nader bekeken. Voorlopig blijft de tippelzone aan de Europalaan gewoon open.

Spoeddebat

Op 21 september is er een spoeddebat over het stopzetten van de zoektocht naar locaties voor de nieuwe tippelzone. Deze raadvergadering start om 12.30 uur en is online te volgen.

Lees het persbericht

Lees het wijkbericht (pdf, 42 kB)

Hulp en contact Tippelzone

Telefoon

14 030

E-mail 

tippelzone@utrecht.nl