Prostitutie Tippelzone

Utrecht is in maart 2017 een zoektocht gestart naar een mogelijke nieuwe locatie voor de tippelzone. Deze zoektocht heeft niet geleid tot een nieuwe locatie.

Uit het locatieonderzoek kwamen twee locaties naar voren die het meest geschikt leken: de Elektronweg en de Boteyken. Er is een consultatie geweest van omwonenden, ondernemers en belanghebbenden van beide locaties. Deelnemers werd gevraagd het locatieonderzoek aan te vullen met relevante informatie. Uit de consultatie kwamen nieuwe feiten naar voren. Het college van B&W heeft hiernaar geluisterd.

Daarnaast blijkt de ervaring met een goed functionerende tippelzone aan de Europalaan van minder betekenis te zijn voor het draagvlak in de stad.

Het in maart gestarte zoekproces wordt daarom beëindigd. Wat dat precies betekent, wordt nog nader bekeken. Voorlopig blijft de tippelzone aan de Europalaan gewoon open.

Raadsdebat 21 september

Op 21 september debatteerde de raad over het beëindigen van de zoektocht naar locaties voor de tippelzone en de consequenties daarvan voor de sekswerkers, de samenleving en voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. SP, D66, Stadsbelang en PvdA dienden moties (respectievelijk 146, 147, 148, 149, 151). Deze moties worden openbaar gemaakt. Motie 147 werd na stemming door de raad aangenomen, de moties 146, 148, 149 en 151 werden verworpen.

U kunt het hele debat terugzien.

Documenten

Wat is een tippelzone?

Hulp en contact Tippelzone

Telefoon

14 030

E-mail 

tippelzone@utrecht.nl