Ondernemen Doorgaande lijn werk en taal

Samen met ondernemers, taalscholen en opleiders ontwikkelen we programma’s voor werkzoekenden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Een flink deel van deze werkzoekenden zijn statushouders. We combineren werk, taal en opleiding in 1 programma.

Werk, taal en opleiding in 1 op maat-programma

Deelnemers volgen eerst een oriënterend traject bij een Sagenn. Daar versterken zij in de praktijk hun kennis van de Nederlandse taal en ze krijgen een goed beeld van onze arbeidsmarkt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op bezoek bij bedrijven om een goed beeld te krijgen van het beroep. Ook worden eventuele belemmeringen, zoals kinderopvang en het regelen van hulp bij schulden, al zoveel mogelijk weggenomen.

Daarna volgt het beroepsgerichte deel van de doorgaande lijn. De deelnemers leren een vak in combinatie met de taal en cultuur van de werkvloer. Een diploma en een betaalde baan in het vooruitzicht is ons doel. In het begin ligt de nadruk voor de deelnemer vooral op de taal en cultuur in de branche in combinatie met meedraaien op de werkvloer. Later gaat de focus steeds meer naar het behalen van een diploma of branche certificaat, naast werken op de werkvloer en taal.

De aanpak gaan we in verschillende branches uitrollen. Steeds helemaal op maat, gericht op specifieke beroepen en in 1 doorgaande lijn. Zo zorgen we dat iemand met een heel laag taalniveau toch al aan de slag kan, sneller kan inburgeren en zijn kansen vergroot.

Ziet u ook kansen?

Bent u ondernemer met een sociaal hart? Ziet u kansen voor deze werkzoekenden in uw bedrijf, of in uw branche? Wij maken graag een afspraak met u om kennis te maken en de mogelijkheden samen met u te onderzoeken. Stuur hiervoor een mail naar WerkenInkomen@utrecht.nl. Jorinde Bliekendaal-Hof (projectleider) zal dan zo snel mogelijk contact opnemen om een afspraak te maken.

Onderzoek ministerie SZW

In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de Utrechtse aanpak met onafhankelijk onderzoek gevolgd en geëvalueerd. Dit onderzoek maakt deel uit van de pilot ‘Leren en werken’ van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). De lessen die we hieruit leren, kunnen voor ander gemeenten als inspiratie dienen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening