Ondernemen Doorgaande lijn werk en taal

Samen met ondernemers, taalscholen en opleiders ontwikkelen we programma’s voor werkzoekenden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Een flink deel van deze werkzoekenden zijn statushouders. We combineren werk, taal en opleiding in één programma.

Werk, taal en opleiding in één op maat-programma

Deelnemers volgen eerst een oriënterend traject bij een Sagenn. Daar versterken zij in de praktijk hun kennis van de Nederlandse taal en ze krijgen een goed beeld van onze arbeidsmarkt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op bezoek bij bedrijven om een goed beeld te krijgen van het beroep. Ook worden eventuele belemmeringen, zoals kinderopvang en het regelen van hulp bij schulden, al zoveel mogelijk weggenomen.

Daarna volgt het beroepsgerichte deel van de doorgaande lijn. De deelnemers leren een vak in combinatie met de taal en cultuur van de werkvloer. Een diploma en een betaalde baan in het vooruitzicht is ons doel. In het begin ligt de nadruk voor de deelnemer vooral op de taal en cultuur in de branche in combinatie met meedraaien op de werkvloer. Later gaat de focus steeds meer naar het behalen van een diploma of branche certificaat, naast werken op de werkvloer en taal.

De aanpak, die gestart is in de horeca, gaan we ook toepassen in andere branches. Steeds helemaal op maat, gericht op specifieke beroepen en in één doorgaande lijn. Zo zorgen we dat iemand met een heel laag taalniveau toch al aan de slag kan, sneller kan inburgeren en zijn kansen vergroot.

Ziet u ook kansen?

Bent u ondernemer met een sociaal hart? Ziet u kansen voor deze werkzoekenden in uw bedrijf, of in uw branche? Wij maken graag een afspraak met u om kennis te maken en de mogelijkheden samen met u te onderzoeken. Stuur hiervoor een mail naar WerkenInkomen@utrecht.nl. Jorinde Bliekendaal-Hof (projectleider) zal dan zo snel mogelijk contact opnemen om een afspraak te maken.

Onderzoek ministerie SZW

In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de Utrechtse aanpak met onafhankelijk onderzoek gevolgd en geëvalueerd. Dit onderzoek maakt deel uit van de pilot ‘Leren en werken’ van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). De lessen die we hieruit leren, kunnen voor ander gemeenten als inspiratie dienen.

Inspirerende voorbeelden

Taal & Horeca

Branche Horeca
Beroepen Horeca-assistent, kok en medewerker bediening
Status Start in mei

Taalschool Queridon en werkgever én opleider The Colour Kitchen hebben de handen ineengeslagen. Samen ontwikkelden zij het eerste programma voor 3 beroepen in de horeca: kok, horeca-assistent en medewerker bediening. In dit programma is het mogelijk om al in te stromen op een heel laag taalniveau en geïntegreerd en ononderbroken te werken. Deelnemers verbeteren hun Nederlandse taal, halen het inburgeringsexamen, een mbo-diploma op niveau 1 of 2. Bovendien stromen ze door naar een betaalde baan en worden daarmee onafhankelijk van een uitkering.

Wordt uw bedrijf het volgende voorbeeld?

Fotograaf: Eddy Steenvoorden.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie