Ondernemen Programma Taal Cultuur Werk

Samen met ondernemers, taalscholen en opleiders ontwikkelen we programma’s voor werkzoekenden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Een flink deel van deze werkzoekenden zijn statushouders. We combineren taal, cultuur, werk en opleiding in 1 programma.

Taal, cultuur, werk en opleiding in 1 programma op maat

Deelnemers volgen eerst een oriënterend traject bij Sagènn, een organisatie voor het leren van de taal, het vinden van werk en behalen van een diploma. Daar versterken zij in de praktijk hun kennis van de Nederlandse taal en ze krijgen een goed beeld van onze arbeidsmarkt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op bezoek bij bedrijven om een goed beeld te krijgen van het beroep. Ook worden eventuele belemmeringen, zoals kinderopvang en het regelen van hulp bij schulden, al zoveel mogelijk weggenomen.

Daarna volgt het beroepsgerichte deel van de doorgaande lijn. De deelnemers leren een vak in combinatie met de taal en cultuur van de werkvloer. Een diploma en een betaalde baan in het vooruitzicht is ons doel. In het begin ligt de nadruk voor de deelnemer vooral op de taal en cultuur in de branche in combinatie met meedraaien op de werkvloer. Later gaat de focus steeds meer naar het behalen van een diploma of branche certificaat, naast werken op de werkvloer en taal.

Taal Cultuur Werk is een initiatief uit de actieagenda Werkbeweging. Steeds meer mensen vinden werk, maar er is ook een groep die achterblijft. Deze werkzoekenden zitten al langer in de bijstand en hebben extra hulp nodig. Met Werkbeweging wil Utrecht 2.000 mensen helpen om aan het werk te komen, of om een stap in die richting te maken.

Dit programma gaan we in verschillende branches uitrollen. Steeds helemaal op maat, gericht op specifieke beroepen en in 1 doorgaande lijn. Zo zorgen we dat iemand met een heel laag taalniveau toch al aan de slag kan, sneller kan inburgeren en zijn kansen vergroot.

Bekijk de uitleg over de Utrechtse aanpak doorgaande lijn werk en taal

Ziet u ook kansen?

Bent u ondernemer met een sociaal hart? Ziet u kansen voor deze werkzoekenden in uw bedrijf, of in uw branche? Wij maken graag een afspraak met u om kennis te maken en de mogelijkheden samen met u te onderzoeken. Stuur hiervoor een mail naar Werkbeweging@utrecht.nl. Jorinde Bliekendaal-Hof (projectleider) zal dan zo snel mogelijk contact opnemen om een afspraak te maken.

Onderzoek ministerie SZW

In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de Utrechtse aanpak met onafhankelijk onderzoek gevolgd en geëvalueerd. Dit onderzoek maakt deel uit van de pilot ‘Leren en werken’ van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). De lessen die we hieruit leren, kunnen voor ander gemeenten als inspiratie dienen.

Inspirerende voorbeelden

Taal Cultuur Werk in de Horeca

Taalschool Queridon ontwikkelde het eerste programma voor 3 beroepen in de horeca: kok, horeca-assistent en medewerker bediening. Deelnemers verbeteren hun Nederlandse taal, halen het inburgeringsexamen, een mbo-diploma op niveau 1 of 2. Bovendien stromen ze door naar een betaalde baan en worden daarmee onafhankelijk van een uitkering.

Lees meer over Taal Cultuur Werk in de Horeca

Taal Cultuur Werk in de logistiek

Randstad HRSolutions, Taalschool Toptaal en trainingscentrum KIT Intercultural Professionals ontwikkelden samen een programma voor de logistieke sector. Randstad werkt samen met een aantal logistieke bedrijven die werkzoekenden met een taal- en cultuurachterstand graag een kans bieden. Er is aandacht voor taal, maar ook cultuur op de werkvloer.

Lees meer over Taal Cultuur Werk in de logistiek

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie