Taal Cultuur Werk in de logistiek

In Utrecht is het programma Taal Cultuur Werk voor de logistieke sector gestart. Een programma voor mensen met een bijstandsuitkering die de Nederlandse taal en cultuur nog niet goed beheersen en daardoor moeilijk aan het werk komen. Dit zijn ook statushouders die dit programma naast hun inburgering volgen.  Vanaf de start is het praktijkgericht. Deelnemers leren de taal, cultuur en vaardigheden van de werkvloer en krijgen de kans om bij de werkgever door te groeien naar betaald werk en opleiding. Na de horeca, start er nu ook een programma in de logistiek.

Taal Cultuur Werk is een initiatief uit de actieagenda Werkbeweging. Steeds meer mensen vinden werk, maar er is ook een groep die achterblijft. Deze werkzoekenden zitten al langer in de bijstand en hebben extra hulp nodig. Met Werkbeweging wil Utrecht 2.000 mensen helpen om aan het werk te komen, of om een stap in die richting te maken.

Linda Voortman (wethouder Werk en Inkomen): “We zijn heel blij dat we kunnen starten met dit beroepsgerichte programma: Taal Cultuur Werk in de logistiek. Randstad HRSolutions, Taalschool Toptaal en trainingscentrum KIT Intercultural Professionals hebben samen dit programma ontwikkeld voor de beroepen logistiek medewerker, magazijnmedewerker en orderpicker. We brengen verschillende expertises samen en verwachten zo tot een snellere en duurzame uitstroom naar betaald werk voor deze werkzoekenden te komen.”

Yolanda Tieleman (directeur Randstad HRSolutions), Monique Deenik (directeur TopTaal) en Jader Franklim Pinto (directeur KIT Intercultural Professionals): “We zijn er trots op om mee te mogen doen aan dit unieke programma, waar we alle 3 onze expertise aan toevoegen - taal, cultuur en werk.”

Randstad werkt samen met een aantal logistieke bedrijven die deze werkzoekenden graag een kans bieden. Naast cultuurtraining aan deelnemers, ontvangen de bedrijven zelf ook cultuurtraining, zodat zij beter in staat zijn deze doelgroep te begeleiden en op te nemen in hun bedrijf.

"Ons doel is dat deelnemers een vak leren in combinatie met de taal en cultuur van de werkvloer, een diploma behalen en een betaalde baan in het vooruitzicht hebben. We gaan deze aanpak ook starten in andere branches en beroepen", aldus Voortman.

Nieuw: zorgtraject

Samen met Zorgwacht en taalschool NBC Opleidingen zijn we gestart met een zorgtraject. Werkzoekenden leren de taal en het vak voor de startopleiding 'hulp in het huishouden'. Daarna kunnen zij doorstromen naar de vervolgopleiding. Het zorgtraject met de eerste groep deelnemers is in maart 2021 gestart.

Bekijk de video met het verhaal van Nina, deelnemer aan het zorgtraject

Onderzoek ministerie SZW

In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden de Utrechtse programma's Taal Cultuur Werk gevolgd en geëvalueerd in de pilot ‘Leren en werken’.