Oudegracht 245 Verkoopproces

De verkoop van Oudegracht 245 gaat via een tender in 2 fases. Binnenkort kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor deze tender. Op deze pagina vindt u informatie over de tender en het verkoopproces. 

Procedure tender

Een tender is de aanbestedingsprocedure om een partij te vinden aan wie de gemeente het complex kan uitgeven. Dit bestaat uit 2 fases:

 1. Selectiefase: toetsing van geschiktheid inschrijvers. Het aantal inschrijvers wordt dan teruggebracht tot 3 partijen.
 2. Gunningsfase: weging tussen bieding en kwaliteit. De 3 geselecteerde partijen mogen een plan indienen en een financieel bod uitbrengen. We beoordelen de plannen op kwaliteit, zoals de mate waarin:
  - het complex in de originele staat wordt hersteld
  - de ruimtelijke kwaliteit verbeterd wordt
  - het complex beleefbaar is voor bewoners en bezoekers van de stad
  - het complex duurzamer wordt

Na een weging tussen bieding en kwaliteit blijft er uiteindelijk 1 partij over aan wie de gemeente het complex gunt. Deze partij werkt het winnende plan verder uit om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Pas als deze partij een onherroepelijke omgevingsvergunning heeft ontvangen, wordt het complex uitgegeven.

Na uitgifte aan de gegunde partij is de gemeente geen eigenaar meer van het monumentale complex. Wanneer de nieuwe eigenaar nadien wijzigingen aan het complex wil aanbrengen, moet hij daarvoor opnieuw een uitgebreide omgevingsvergunning aanvragen.

Wat is er al gebeurd tijdens de voorbereiding?

 • Stadsgesprek 4 maart 2015. Om te horen welke ideeën inwoners hebben bij de nieuwe invulling van Oudegracht 245.
 • Bestemmingsplan vastgesteld. Begin 2017. Bekijk het bestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245
 • Marktconsultatie. Om een beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden van de herontwikkeling van het complex in de huidige markt.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staan voorwaarden voor de herontwikkeling van het gebouw, zoals:

 • het historische kloostercomplex moet in de toekomst voor de stad behouden blijven
 • de gebouwen moeten waar mogelijk in originele staat hersteld worden
 • het moet voor een gedeelte open blijven voor publiek
 • de gebouwen moeten een duurzame invulling krijgen
 • er moet een mix van verschillende functies komen

Het bestemmingsplan maakt verschillende bestemmingen voor de gebouwen mogelijk, zoals culturele functies, horeca, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en woningen.

Marktconsultatie

Het resultaat van de marktconsultatie heeft vertrouwen gegeven in de haalbaarheid van mogelijke invullingen binnen het nieuwe bestemmingsplan. Tijdens de marktconsultatie heeft de gemeente de doelen getoetst, die we met het complex willen bereiken. Een goede afstemming met de markt is belangrijk om de uitgifte en herontwikkeling kans van slagen te geven. De gemeente heeft tijdens de marktconsultatie geen partijen voor een opdracht geselecteerd.

Hulp en contact Oudegracht 245

E-mail

oudegracht245@utrecht.nl

Telefoon

14 030