Beheer Inrichting Gebruik (BInG) Behandelingsprocedure

Reguliere procedure

De behandelingsprocedure voor de ingediende projecten duurt 17 werkdagen per planfase. Hiervan gaan 12 werkdagen vooraf aan de commissievergadering. U dient namelijk minimaal 12 werkdagen vooraf aan de vergadering de stukken in te leveren, maar u kunt uw project op elk gewenst moment aanmelden.

De afronding vindt plaats 4 werkdagen na de commissievergadering, met het zogenoemde BInG-rapport. Dit wordt aangeleverd aan de projecteigenaar. In de overdracht naar de beheerder dient het BInG-rapport als basis voor de controle van de realisatie en de gemaakte afspraken tijdens de ontwerpfase.

Versnelde procedure

De versnelde behandelingsprocedure is 6 werkdagen vanaf de bevestiging van aanmelding, tenzij alle benodigde informatie voor toetsing juist is aangeleverd. Ook de versnelde procedure wordt afgerond met een BInG-rapport aan de projecteigenaar.

In de overdracht naar de beheerder dient het BInG-rapport als basis voor de controle van de realisatie en de gemaakte afspraken tijdens de ontwerpfase.

Behandelingsschema van uw project 

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030