Behandelingsprocedure

Reguliere procedure

De behandelingsprocedure voor de ingediende projecten duurt 17 werkdagen per planfase. Hiervan gaan 12 werkdagen vooraf aan de commissievergadering. U levert namelijk minimaal 12 werkdagen vooraf aan de vergadering de stukken in. U kunt uw project op elk moment aanmelden.

De afronding is 4 werkdagen na de commissievergadering. Dit gaat met het zogenoemde BInG-rapport. De projecteigenaar levert dit aan. In de overdracht naar de beheerder is het BInG-rapport de basis voor de controle van de realisatie en de gemaakte afspraken tijdens de ontwerpfase.

Versnelde procedure

De versnelde behandelingsprocedure is 6 werkdagen vanaf de bevestiging van aanmelding. Tenzij alle benodigde informatie voor toetsing juist is aangeleverd. Ook de versnelde procedure wordt afgerond met een BInG-rapport aan de projecteigenaar.

In de overdracht naar de beheerder is het BInG-rapport de basis voor de controle van de realisatie en de gemaakte afspraken tijdens de ontwerpfase.

Behandelingsschema van uw project 

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030