Toetsingsprocedure

Fotoimpressie van openbare ruimte in Utrecht

Voortaan alle projecten toetsen

Tot nu toe werden veel kleine veranderingen in de openbare ruimte niet getoetst op gebruik en het toekomstig beheer. Juist het toetsen van kleine projecten kan de kwaliteit van en samenhang in de openbare ruimte verbeteren.

Daarnaast voorkomt toetsing vooraf onverwachte beheer- of aanpassingskosten bij de overdracht van het project aan de beheerder. Er bestaat daarom voortaan een meldingsplicht voor de BInG-toets voor alle veranderingen in de openbare ruimte.

Reguliere procedure

Er is in beginsel 1 toetsingsprocedure die in alle projecten met een gemiddelde doorlooptijd is in te passen. Om de procedure zo klantvriendelijk mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een aanmeldformulier en checklists waarop precies is aangegeven in welke fase welke documenten ter toetsing moeten worden aangeleverd.

Bij de reguliere procedure raden wij projectleiders aan documenten in een zo vroeg mogelijk stadium (in de IPVE/FO fase) aan te bieden voor advies van de commissie. Een regulier project wordt in elk geval 2 keer behandeld, in de Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) fase.

Versnelde procedure

Naast de reguliere procedure is er een versnelde procedure voor kleine, eenvoudige en/of routinematige aanpassingen aan de openbare ruimte. Projecten in de versnelde procedure worden buiten de tweewekelijkse vergadering van de BInG commissie behandeld.

De projectleider kan via het aanmeldingsformulier een verzoek doen om een project te behandelen in de versnelde procedure. Het is ter beoordeling van de secretaris, eventueel na ruggespraak met de beheerder of een project in aanmerking komt voor de versnelde procedure.

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030