Beheer Inrichting Gebruik (BInG) Behandelingsprocedure

Reguliere procedure

De behandelingsprocedure voor de ingediende projecten duurt 17 werkdagen per planfase. Hiervan gaan 12 werkdagen vooraf aan de commissievergadering. U dient namelijk minimaal 12 werkdagen vooraf aan de vergadering de stukken in te leveren, maar u kunt uw project op elk gewenst moment aanmelden.

De afronding vindt plaats 4 werkdagen na de commissievergadering, met het zogenoemde BInG-rapport. Dit wordt aangeleverd aan de projecteigenaar. In de overdracht naar de beheerder dient het BInG-rapport als basis voor de controle van de realisatie en de gemaakte afspraken tijdens de ontwerpfase.

Versnelde procedure

De versnelde behandelingsprocedure is 6 werkdagen vanaf de bevestiging van aanmelding, tenzij alle benodigde informatie voor toetsing juist is aangeleverd. Ook de versnelde procedure wordt afgerond met een BInG-rapport aan de projecteigenaar.

In de overdracht naar de beheerder dient het BInG-rapport als basis voor de controle van de realisatie en de gemaakte afspraken tijdens de ontwerpfase.

Behandelingsschema van uw project 

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030

WhatsApp voor ondernemers

06 - 24 92 76 65
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Uw mening