Ondernemen Bodem

Bodeminformatie

Wilt u informatie over de kwaliteit van de bodem op een adres of in een gebied? Wilt u weten of er al eerder bodemonderzoek is gedaan op een stuk grond? Verwacht u mogelijk bodemverontreiniging, door de geschiedenis van een stuk grond?

U kunt een rapport opvragen met alle bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Ga daarvoor naar de pagina Bodemkwaliteit.

Grond of bagger gebruiken

Wilt u grond, bagger of bouwstoffen gebruiken? De regels hiervoor staan in de nota Bodembeheer 2017-2017, die u vindt op de pagina Beleid bodem, grondwater en ondergrond.

Werkzaamheden in de grond

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de grond? Kijk in het informatieschema (pdf, 40 kB) om de eisen te zien. Vaak hebt u daarbij het formulier Wet bodembescherming nodig.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening