Bodem saneren

Bij een bodemsanering wordt de bodem schoongemaakt. Daarvoor is goedkeuring van de gemeente nodig. Als initiatiefnemer van een bodemsanering moet u de juiste procedure volgen. Daarnaast hebt u ook andere verplichtingen.

Kijk eerst op de website 'Voordat u begint met bodemsaneren'.

Saneren als inwoner

Bent u geen ondernemer en wilt u saneren? Stuur dan een mail naar bodeminfo@utrecht.nl.

Eenvoudige sanering melden

Minder regels, sneller saneren. Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een landelijke regeling voor eenvoudige, gelijksoortige en kortlopende saneringen. U hebt geen saneringsplan nodig, een melding is voldoende. De procedure is hierdoor korter.

Lees alle voorwaarden van eenvoudig saneren en doe een melding

Complexe sanering melden

Wilt u saneren? Doe dan een melding en stuur een saneringsplan mee. In dit plan omschrijft u wat u wilt saneren en hoe u dat wilt doen. Wij beslissen of het een goed plan is en omwonenden kunnen hun mening geven.

Lees alle voorwaarden van complexe sanering en doe een melding

Sanering bedrijfsterrein van voor 2008

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met ernstige bodemvervuiling? Hebt u zich aangemeld voor 1 januari 2008 en bij die melding een bodemonderzoek ingediend? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie van de overheid.

De hoogte van de bijdrage is ook afhankelijk van of u betrokken was bij de oorzaak van de bodemvervuiling. Maar ook van het moment waarop het vervuilde terrein van u werd. U kunt tot 1 januari 2025 zeggen of u gebruikmaakt van deze subsidieregeling. U stuurt ons dan een saneringsplan en u vraagt om een financiƫle bijdrage. Daarna hebt u tot 1 januari 2030 om de bodem te saneren.

Vergunning vanwege archeologische waarden

Bij een bodemsanering hebt u mogelijk ook een vergunning nodig vanwege de bescherming van archeologische waarden.

Lees meer informatie over de archeologievergunning

Meer informatie

De gemeente Utrecht werkt samen met een regionale uitvoeringsdienst (RUD). De RUD Utrecht voert controles uit voor de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier