Bodem saneren

Bij een bodemsanering wordt de bodem schoongemaakt. Daarvoor is goedkeuring van de gemeente nodig. Als initiatiefnemer van een bodemsanering moet u de juiste procedure volgen. Daarnaast hebt u ook andere verplichtingen.

Saneren als inwoner

Bent u geen ondernemer en wilt u saneren? Stuur dan een mail naar bodeminfo@utrecht.nl.

Graven zonder saneringsdoelstelling melden 

Als u gaat graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde moet u dit melden via het Omgevingsloket. Wij beoordelen of uw graafactiviteit voldoet aan de wettelijke eisen.  

Meld grond verplaatsen of saneren bij het Omgevingsloket 

Als u gaat graven in de bodem op een locatie die valt onder het overgangsrecht kunt u onderstaande link volgen. 

Lees alle voorwaarden van eenvoudig saneren en doe een melding

Complexe sanering melden

Wilt u saneren? Doe dan een melding en stuur een saneringsplan mee. In dit plan omschrijft u wat u wilt saneren en hoe u dat wilt doen. Wij beslissen of het een goed plan is en omwonenden kunnen hun mening geven.

Lees alle voorwaarden van complexe sanering en doe een melding

Vergunning vanwege archeologische waarden

Bij een bodemsanering hebt u mogelijk ook een vergunning nodig vanwege de bescherming van archeologische waarden.

Lees meer informatie over de archeologievergunning

Meer informatie

De gemeente Utrecht werkt samen met een regionale uitvoeringsdienst (RUD). De RUD Utrecht voert controles uit voor de Wet bodembescherming, Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier