Bodem en bouwgrond Bodem saneren

Bij een bodemsanering wordt de bodem schoongemaakt. Daarvoor is goedkeuring van de gemeente nodig. Als initiatiefnemer van een bodemsanering moet u de juiste procedure volgen. Daarnaast hebt u ook andere verplichtingen.

Kijk eerst op de website website 'Voordat u begint met bodemsaneren'.

Eenvoudige sanering melden

Minder regels, sneller saneren. Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een landelijke regeling voor eenvoudige, gelijksoortige en kortlopende saneringen. U hebt geen saneringsplan nodig, een melding is voldoende. De procedure is hierdoor korter.

Doe een BUS-melding

Complexe sanering melden

Wilt u saneren? Stuur dan een saneringsplan aan de gemeente, plus het formulier Wet bodembescherming. In dit plan omschrijft u hoe u wat en hoe wilt saneren. Wij beslissen of het een goed plan is en omwonenden kunnen hun mening geven. Dit duurt ongeveer 15 weken.

Saneringsplannen of bodemonderzoeken worden beoordeeld op gemeentelijk initiatief of op verzoek van een derde partij. Dit gaat als volgt.

  • De aanvraag of melding komt binnen bij de gemeente.
  • Het besluit wordt online gepubliceerd en omwonenden en belanghebbenden krijgen een brief.
  • Het besluit ligt 6 weken ter inzage waarbij er bezwaar gemaakt en beroep ingesteld kan worden. Reageert niemand binnen deze termijn? Dan is het besluit onherroepelijk en mag er gesaneerd worden.

Na een sanering stuurt u de gemeente een verplicht evaluatieverslag. Blijft er een restverontreiniging achter? Dan stuurt u ook een nazorgplan mee.

Sanering bedrijfsterrein van vóór 2008

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met ernstige bodemverontreiniging? En hebt u zich aangemeld vóór 1 januari 2008 en bij die melding een bodemonderzoek ingediend? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie van de overheid. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van uw betrokkenheid bij de oorzaak van de verontreiniging en/of van het moment waarop u het verontreinigde terrein in bezit kreeg. U kunt tot 1 januari 2025 zeggen of u gebruikmaakt van deze subsidieregeling. U stuurt ons dan een saneringsplan en u vraagt om een financiële bijdrage. Daarna hebt u tot 1 januari 2030 om de sanering te laten uitvoeren.

Saneren en archeologie

Bij een bodemsanering hebt u mogelijk ook een archeologievergunning nodig.

Meer informatie over de archeologievergunning

Saneren als inwoner

Bent u geen ondernemer en wilt u saneren? Stuur dan een mail naar bodeminfo@utrecht.nl.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier