Bodem en bouwgrond Formulier Wet bodembescherming

Hier vindt u een formulier voor het melden van werkzaamheden in vervuilde grond.

Het meldingsformulier Wbb (pdf, 129 kB) moet u gebruiken voor een melding of aanvraag voor:

 • werkzaamheden in niet ernstig vervuilde grond
 • vaststellen ernst verontreiniging en noodzaak tot spoedige sanering
 • goedkeuring saneringsplan verontreiniging ontstaan vóór 1987
 • goedkeuring saneringsplan verontreiniging ontstaan na 1987
 • goedkeuring plan van aanpak onverwachte verontreiniging na 1987
 • ongewone gebeurtenis
 • verandering saneringsplan
 • goedkeuring evaluatierapport
 • goedkeuring nazorgplan
 • veranderd gebruik verontreinigde locatie
 • melding activiteit in de ondergrond volgens een goedgekeurd saneringsplan met een gebiedsgerichte aanpak voor de ondergrond
 • onttrekken van grondwater

Meer informatie

De gemeente Utrecht werkt samen met een regionale uitvoeringsdienst (RUD). De RUD Utrecht voert controles uit voor de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Zie het Informatieblad over meldingen aan Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) (pdf, 40 kB).

Formulieren voor het uitvoeren van een sanering vindt u op de website van de RUD Utrecht. Het gaat om het formulier 'Melding start sanering' en het formulier 'Melding bereiken einddiepte/beëindiging sanering'.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl