Bodem en bouwgrond Pfas: gemeente Utrecht brengt bodemkwaliteit in kaart

Moet u werkzaamheden aan de bodem verrichten waarbij grond of zand vrijkomt of waarbij u grond of zand wilt toepassen? Op dit moment moet u dan zelf onderzoek doen naar pfas-stoffen. Omdat dit vertragend werkt, werken we als gemeente aan een bodemkwaliteitskaart waarop u in de toekomst de kwaliteit van de bodem voor pfas-stoffen op kunt zoeken. Zelf onderzoek doen is dan meestal niet meer nodig.

Huidige situatie: zelf onderzoek doen naar pfas-stoffen

Op dit moment moet u bij grondwerk zelf eerst onderzoek doen naar pfas-stoffen. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht op de website van Bodemplus.

Toekomstige situatie: bodemkwaliteitskaart beschikbaar

Als gemeente werken we aan een bodemonderzoek om te bepalen hoe hoog de gemiddelde waarde van 28 verschillende pfas-stoffen is. Dit onderzoek gaat over de grondlaag van 0 tot 0,5 meter en 0,5 tot 1,0 meter onder het maaiveld. Alle gegevens uit dit onderzoek verwerken we in een bodemkwaliteitskaart. Het college van burgemeester en wethouders stelt die vervolgens vast.

De kaart is naar verwachting rond maart 2020 beschikbaar. Het is dan niet meer nodig dat u zelf onderzoek doet, behalve op plekken waarvan we vermoeden dat pfas-stoffen in de bodem kan zitten (zoals oefenplekken bij brandweerkazernes).

Wat is pfas?

Pfas is een verzamelnaam voor een groep van 6000 stoffen die door de mens gemaakt zijn en van nature niet voorkomen. 1500 van deze stoffen zijn mogelijk kankerverwekkend. Door het gebruik in onder andere blusschuim en de fabricage van teflon, zijn deze stoffen in de bodem terechtgekomen.

Het is al langer bekend dat pfas tot gezondheidsrisico’s kan leiden, maar dat werd eerder gezien als lokaal probleem. Uit onderzoeken blijkt nu dat pfas zich over grote gebieden verspreidt en dat er ook risico’s voor het milieu zijn bij lagere concentraties van de stoffen.
Lees meer over pfas op de website van het RIVM

Regels en wetgeving rondom pfas

Vanwege mogelijke gezondheids- en milieurisico’s van pfas en om ongewenste verspreiding tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid op 8 juli 2019 een tijdelijk landelijk handelingskader opgesteld. Hierin staat hoe er met pfas in grond moet worden omgegaan. Deze regels leiden onder andere tot vertraging en een beperking in baggerwerkzaamheden en de verplaatsing van grond.

Gemeentes mogen zelf beleid maken rond pfas. Hiervoor moeten we de achtergrondwaarde van pfas, de gemiddelde concentratie in de grond, vaststellen. Dit betekent dat gemeentes het beleid in hun bodembeheernota moeten aanvullen met pfas.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening