Ondernemen Bodem

Bodeminformatie

Wilt u informatie over de kwaliteit van de bodem op een adres of in een gebied? Wilt u weten of er al eerder bodemonderzoek is gedaan op een stuk grond? Verwacht u mogelijk bodemverontreiniging, door de geschiedenis van een stuk grond?

U kunt een rapport opvragen met alle bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Ga daarvoor naar de pagina Bodemkwaliteit.

Grond of bagger gebruiken

Wilt u grond, bagger of bouwstoffen gebruiken? Dit moet u vooraf melden bij het meldpunt bodemkwaliteit op de website van Rijkswaterstaat. Daar vindt u ook informatie over het Besluit bodemkwaliteit.

Zie voor meer informatieBodem+ van Rijkswaterstaat.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening