Bodem Bodemsanering

Bij een bodemsanering wordt de bodem schoongemaakt. Soms doet de gemeente dat, soms ook een bedrijf of een particulier. Regelmatig blijft er na afloop van een bodemsanering een restverontreiniging achter. Als er gesaneerd is wil dit dus niet altijd zeggen dat de bodem volledig schoon is. Wel is het gesaneerde terrein geschikt voor het doel waarvoor iemand het wil gebruiken.

Voor een bodemsanering is goedkeuring van de gemeente nodig. Dit gaat volgens verschillende wettelijke procedures. Voor eenvoudige, kortlopende en gelijksoortige saneringen is er het Besluit Uniforme Saneringen. Daarnaast zijn er wettelijke procedures voor een Saneringsplan en voor het saneren van een bedrijfsterrein.

Als initiatiefnemer van een bodemsanering moet u de juiste wettelijke procedure volgen op grond van de Wet bodembescherming. Daarnaast hebt u ook andere verplichtingen. Meer informatie hierover vindt u op de website Voordat u begint met bodemsaneren.

Bouwplannen

Bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig voor de vergunning. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan de gemeente eisen dat sanering moet. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging.

Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging kan de gemeente besluiten dat bouwen mag. Bij een ernstige bodemvervuiling kan de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.

Saneren en archeologie

Bij een bodemsanering is mogelijk ook een archeologievergunning nodig.

Meer informatie over de archeologievergunning

Wanneer en hoe saneren?

Bodemverontreiniging ruimen we op als er risico´s zijn voor:

 • de gezondheid van mensen
 • schade aan dieren en planten
 • verspreiding van verontreiniging in het grondwater

Bodemsanering is het bewerken van de bodem zodat deze weer geschikt is voor het gebruik als tuin, bedrijfsterrein of park. De wijze van sanering is onder meer afhankelijk van de soort en mate van verontreiniging, bodemopbouw, locatie en kosten. Hieronder zijn verschillende manieren kort toegelicht:

ontgraving
 • Ontgraving
  Het opscheppen van vervuilde grond. Deze grond gaat dan naar de reiniger of de stort.
profieltekening onttrekking
 • Onttrekking
  Het opzuigen van vervuild grondwater. Na zuivering gaat dit water naar het riool, de bodem of bijvoorbeeld een sloot.
 • Leeflaag
  Ontgraving van de bovenste laag vervuilde grond en vervanging door schone grond. Dit gebeurt vaak bij bodemverontreiniging van zware metalen. Omdat zware metalen immobiel zijn, is het niet erg dat de diepe grond nog vuil is.

profieltekening afdichting
 • Isolatie
  De vervuiling blijft waar hij is. Door isolatie is verspreiding niet mogelijk.
 • In situ
  De verontreiniging wordt verwijderd zonder dat er grond ontgraven wordt, bijvoorbeeld door het stimuleren van natuurlijke afbraak.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier