Bodem Gebiedsgerichte aanpak grondwater en ondergrond

Werkzaamheden in de bodem, zoals de aanleg van riolering en bouwwerkzaamheden, hebben invloed op het grondwater en op de bodem zelf. Bij het wegpompen van grondwater kan verontreiniging zich verder verspreiden. Vandaar dat bij een project vaak een saneringsplan nodig is.

Vanaf 2016 is het gebiedsplan voor grondwater van kracht. Daarmee is het niet langer nodig om voor alle werkzaamheden een apart saneringsplan te maken. Dit geeft nieuwe mogelijkheden en bespaart tijd en geld.
Voor de gebiedsgerichte aanpak staan het beschermen, verbeteren en benutten van de ondergrond centraal. Er staat in hoe we willen omgaan met grondwater en hoe we de ondergrond effici├źnter kunnen gebruiken.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl