Bodem Procedures grondwater onttrekken

Bij werkzaamheden in de bodem, zoals bij de aanleg van riolering en bouwwerkzaamheden, wordt vaak grondwater weggepompt. Daarbij kan verontreiniging in het grondwater zich verder verspreiden. Vandaar dat bij een project vaak een saneringsplan nodig is.

Vanaf 2016 is het gebiedsplan voor grondwater van kracht. Daarmee is het niet meer nodig om voor alle werkzaamheden elke keer een apart saneringsplan te maken. Dit geeft nieuwe mogelijkheden en bespaart tijd en geld. Voor de verschillende gebieden gelden verschillende regels. Zie hiervoor de pagina Beleid bodem, grondwater en ondergrond.

Snel naar:

Grondwater zoneringskaart

Voorkomen verspreiding vervuiling

Bij veel werkzaamheden in de bodem is het nodig om grondwater weg te pompen, waardoor het grondwater richting deze plekken stroomt. De gemeente Utrecht wil voorkomen dat vervuild grondwater zich verspreidt naar de schone delen van de stad, waar ons drinkwater wordt gewonnen. Met deze gebiedsgerichte aanpak beschermen we dit water. Op sommige andere plekken is verspreiding van vervuild grondwater geen probleem.

Als u in de gemeente Utrecht grondwater wilt onttrekken, meldt u dit bij de provincie Utrecht of het bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Afhankelijk van de hoeveelheid en duur van de onttrekking hebt u mogelijk ook een vergunning nodig.
In een deel van Utrecht is het daarbij ook nodig om een saneringsplan te maken of om gebruik te maken van ‘Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer’.

Gebiedsgerichte aanpak

Dankzij veranderende wet- en regelgeving is een gebiedsgerichte aanpak voor het onttrekken van grondwater nu mogelijk. Voor de 3 verschillende zones in de stad gelden hier verschillende voorwaarden voor.
Door gebruik te maken van het gebiedsplan, hoeft u niet altijd een apart saneringsplan te maken. Dit scheelt kosten, is gemakkelijker en sneller. Aan het gebruik van het gebiedsplan zijn kosten verbonden, maar dit is voordeliger dan een apart saneringsplan.
We hebben een uitgebreid grondwatermeetnet om verontreiniging van het gebied te controleren.

Met deze informatie is de gemeente ingedeeld in zones:

  • dynamische zone, de meest vervuilde zone. Voor deze hele zone gelden dezelfde regels
  • bufferzone, niet overal even vervuild; hier moet worden ingegrepen als vervuild grondwater naar het schone gebied dreigt te stromen. Binnen dit gebied gelden niet overal dezelfde regels
  • schone zone, vervuild grondwater mag niet naar dit gebied kunnen stromen. Daarom gelden hier strengere regels

De gebiedsgerichte aanpak geldt voor de dynamische zone en de bufferzone. In de dynamische zone en in delen van de bufferzone is grondwaterverontreiniging aanwezig en accepteren we onder bepaalde voorwaarden verplaatsing van deze verontreiniging binnen het gebied.
In de schone zone is het nodig om een saneringsplan te maken als de werkzaamheden invloed hebben een verontreiniging in het grondwater en daarmee schone bodem kunnen vervuilen.

Centraal bij het gemeentelijke beleid voor de bodem en ondergrond staan beschermen, verbeteren en benutten. Voor het grondwater verbeteren we de kwaliteit waar dat kan. Bij water dat gebruikt wordt voor drinkwater voorkomen we verontreiniging. De gemeente benut kansen, zoals WKO voor duurzame energie.
Meer informatie: Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond.

Hoe meldt u het onttrekken van grondwater?

Wilt u in de gemeente Utrecht grondwater onttrekken? Dan moet u dit melden bij de provincie Utrecht of het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Afhankelijk van de hoeveelheid en duur van de onttrekking kunt u ook een vergunning nodig hebben.

Aantrekken van verontreiniging

De gemeente Utrecht heeft verontreinigingen in het grondwater. Als u op 1 plek grondwater onttrekt, dan kunt u daarmee verontreinigingen aantrekken of beïnvloeden. Dit zult u van te voren moeten uitzoeken. Als de kans daarop bestaat, moet u in een saneringsplan de monitoring en tegenmaatregelen beschrijven en daarmee voorkomen dat de verontreiniging zich kan verplaatsen. Een globale indruk over grondwaterverontreinigingen vind u via bodeminformatie.

Een goedkoper en gemakkelijker alternatief voor een apart saneringsplan is om gebruik te maken van het gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond. Dit is mogelijk als u grondwater onttrekt in de dynamische- of bufferzone van de stad en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Als u dit wilt, gebruikt u hiervoor het meldingsformulier Wbb.

Stationsgebied: biowasmachine

In het stationsgebied en omgeving daarvan wordt de bodem en het grondwater gesaneerd met de ‘biowasmachine’. Daarbij breekt verontreiniging op een natuurlijke manier af.

Een WKO-systeem pompt het water in de ondergrond rond. Daarbij is het water voortdurend in beweging, net als in een wasmachine. Zo mengen bacteriën, verontreinigingen en voedingstoffen zich. Deze bacteriën uit de bodem breken vervuiling af. De biowasmachine is uitgebreid onderzocht en blijkt goed te werken.

Meer informatie: Snellere grondwaterreiniging door warmtekoudeopslag

Meetnet grondwaterkwaliteit

Bij de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak wordt gebruik gemaakt van een grootschalig grondwatermeetnet in de diepe ondergrond. In de gemeente Utrecht zijn ongeveer 320 peilbuizen geplaatst op 4 verschillende diepten. De gemeente kan met het meetnet de ondergrond beter controleren en verontreinigingen beheersen. Dankzij het meetnet hebben we meer inzicht in de bodemopbouw, de grondwaterverontreinigingen en de plaatsen waar het grondwater schoon is.

Data van het meetnet is te downloaden via de open dataportal van de gemeente.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening