Bodem Procedure onttrekken grondwater

Soms is het nodig om grondwater uit de bodem te onttrekken, zoals bij bouwwerkzaamheden, aanleg van riolering, bodemsanering, warmte-koudeopslag en in de industrie.  

Melden

Als u in de gemeente Utrecht grondwater wilt onttrekken, moet u dit melden bij de provincie Utrecht of het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Afhankelijk van de hoeveelheid en duur van de onttrekking kan er ook een vergunning nodig zijn. Meer informatie hierover vindt u via de website van HDSR:

Aantrekken van verontreiniging

De gemeente Utrecht heeft verontreinigingen in het grondwater. Als u op één plek grondwater onttrekt, kan u daarmee verontreinigingen aantrekken of beïnvloeden. Dit zult u van te voren moeten uitzoeken. Als de kans daarop bestaat, moet u in een saneringsplan de monitoring en tegenmaatregelen beschrijven en daarmee voorkomen dat de verontreiniging zich kan verplaatsen. Een globale indruk over grondwaterverontreinigingen vind u via bodeminformatie.

Een goedkoper en gemakkelijker alternatief voor een apart saneringsplan, is om gebruik te maken van het Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond. Dit is mogelijk als u grondwater onttrekt in de dynamische- of bufferzone van de stad en voldoet aan bepaalde voorwaarden.
Als u hiervan gebruik wilt maken, gebruikt u het meldingsformulier Wbb.

 

 

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl