Bodem Procedures bodem saneren

Bij een bodemsanering wordt de bodem schoongemaakt. Daarvoor is goedkeuring van de gemeente nodig. Als initiatiefnemer van een bodemsanering moet u de juiste procedure volgen. Daarnaast hebt u ook andere verplichtingen.

Kijk eerst op de website Voordat u begint met bodemsaneren.

Eenvoudige sanering melden

Minder regels, sneller saneren. Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een landelijke regeling voor eenvoudige, gelijksoortige en kortlopende saneringen. U hebt geen saneringsplan nodig, een melding is voldoende. De procedure is hierdoor korter.

Doe een BUS-melding

Complexe sanering melden

Wilt of moet u een ingewikkelde sanering doen? In dit informatieschema (pdf, 40 kB) leest u welke stappen u moet zetten.

Als u wilt saneren, moet u een saneringsplan aan de gemeente sturen. In dit plan omschrijft u hoe u wat en hoe wilt saneren. De gemeente beslist of het een goed plan is en omwonenden kunnen hun mening geven. Dit duurt ongeveer 15 weken.

Saneringsplannen of bodemonderzoeken worden beoordeeld op gemeentelijk initiatief of op verzoek van een derde partij. Dit gaat als volgt.

  • De aanvraag of melding komt binnen bij de gemeente.
  • Het besluit wordt online gepubliceerd en omwonenden en belanghebbenden krijgen een brief.
  • Het besluit ligt 6 weken ter inzage waarbij er bezwaar gemaakt en beroep ingesteld kan worden. Reageert niemand binnen deze termijn? Dan is het besluit onherroepelijk en mag er gesaneerd worden.

Na een sanering stuurt u een verplicht evaluatieverslag over de uitgevoerde sanering aan de gemeente. Naast dit evaluatieverslag wordt in het geval van een achtergebleven restverontreiniging ook een nazorgplan meegestuurd. De goedkeuring van dit evaluatieverslag en het nazorgplan verloopt hetzelfde als bij een saneringsplan. Deze plannen kunt u tegelijkertijd indienen. Bij een evaluatieverslag duurt de procedure ongeveer 8 weken en bij een nazorgplan maximaal 6 maanden.

Bedrijfsterrein saneren

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met ernstige bodemverontreiniging? Als u zich hebt aangemeld vóór 1 januari 2008 en bij de melding een bodemonderzoek heeft ingediend, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor subsidie van de overheid. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van uw betrokkenheid bij de oorzaak van de verontreiniging en/of van het moment waarop u het verontreinigde terrein in bezit kreeg. Door uw aanmelding kunt u ook na 1 januari 2008 een beroep blijven doen op de subsidieregeling.

Saneren en archeologie

Bij een bodemsanering hebt u mogelijk ook een archeologievergunning nodig.

Meer informatie over de archeologievergunning

Saneren als inwoner

Bent u geen ondernemer en wilt u saneren? Stuur dan een mail naar bodeminfo@utrecht.nl.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier

Uw mening