Ondernemen Grond

Grondprijzen

Elk jaar bepaalt de gemeente de grondprijzen voor uitgifte in erfpacht of verkoop van bouwrijpe grond. Het maakt uit waar de grond voor is, bijvoorbeeld wonen of kantoren. Soms geldt een vaste grondprijs, bijvoorbeeld bij sociale woningbouw.

Bekijk de grondprijzenbrief 2018 (pdf, 727 kB)

Gebruiksklaar maken bouwgrond door de gemeente

Wilt u bouwen op eigen grond? U kunt met de gemeente afspraken maken over het gebruiksklaar maken van bouwgrond. De gemeente zorgt dan bijvoorbeeld voor riolering, wegen en verlichting. Deze afspraken staan in een grondexploitatieovereenkomst. De kosten voor het gebruiksklaar maken betaalt u zelf.

Deze overeenkomst kan zijn voor bouwondernemers, woninginstellingen, projectontwikkelaars, verenigingen van particulieren (CPO's) of inwoners. Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Hulp en contact Grond

Telefoon

14 030

WhatsApp voor ondernemers

logo van whatsapp 06 - 22 09 84 78
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Uw mening