Ondernemen Pilot nieuwe horeca Kanaalstraat

De Kanaalstraat en Damstraat zijn zeer levendige straten. Ondernemers en bewoners hebben samen een visie opgesteld voor de ontwikkeling van deze straten. Nu werken zij samen aan de realisatie van deze buurtvisie. Zij zien mogelijkheden voor uitbreiding van horeca, die het voorzieningenniveau versterkt en de kwaliteit van de buurt verbetert. Ook biedt horeca meer sociale controle door middel van kleinschalige terrassen.

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

De straten kennen een verleden waarbij veiligheid en leefbaarheid onder druk stonden. De afgelopen jaren is de lokale situatie wel verbeterd en de verwachting is dat dit doorzet. Desalniettemin blijven dit belangrijke punten van aandacht.

Lichte horeca

De nieuwe horeca mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en veiligheid. De nieuwe horeca moet overdag open zijn, (tenminste) lunches aanbieden, weinig overlast veroorzaken en uiterlijk om 22.00 uur sluiten. In het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 (pdf, 4,91 MB) noemen we dat ‘lichte horeca’, categorie D2. Denk hierbij aan een lunchroom, koffiebar of buurtrestaurant.

Pilot nieuwe horecavergunningen

In de Kanaalstraat komt er in fases ruimte voor een beperkt aantal tijdelijke horecavergunningen. Het gaat nu om 4 vergunningen. Het gaat steeds om een tijdelijke exploitatievergunning op naam van de ondernemer. De vergunningen gelden voor een pilotperiode van 5 jaar.

Ondernemers die interesse hebben kunnen hiervoor hun plan indienen. Uit de plannen maken we een selectie. Hieronder ziet u om welke delen van de Kanaalstraat het gaat, en wanneer u uw plan uiterlijk kan indienen.

2 horecavergunningen, selectie juni 2019

 • 2 horecavergunningen D2, voor het deel van de Kanaalstraat tussen de hoek Lombokstraat en de hoek J.P. Coenstraat

U kunt uw plan indienen tot en met maandag 3 juni 2019

2 horecavergunningen, selectie november 2019

 • 1 horecavergunning D2, voor het deel van de Kanaalstraat tussen de hoek Kanonstraat en de hoek Lombokstraat
 • 1 horecavergunning D2, voor het deel van de Kanaalstraat tussen de hoek Lombokstraat en de hoek J.P. Coenstraat

U kunt uw plan indienen tot en met maandag 18 november 2019. Voor deze 2 vergunningen hebt u daardoor meer tijd om uw plannen uit te werken.

Interesse?

Hebt u interesse in een van bovenstaande horecavergunningen? Dien dan uw plan in. Let op de uiterlijke datum waarop u uw plan kunt indienen. 

Plan indienen

U kunt uw plan sturen naar: InformatievergunningenBouwen@utrecht.nl
Zet in het onderwerp de tekst ‘horeca pilot Kanaalstraat’.

Uw inzending bestaat uit:

 • het ondernemingsplan
 • een plattegrond
 • de persoonsgegevens van de ondernemer

In het ondernemersplan staat:

 • Een compacte en duidelijke uitleg van de horecaformule die u wilt gaan voeren. Het gaat hierbij ten minste over de volgende onderwerpen:
  • openingstijden: de horecaformule moet overdag open zijn
  • aanbod: de horecaformule moet lunches aanbieden
  • de doelgroepen waarop formule zich richt
  • (extra) voorzieningen die u aanbiedt
  • maatregelen om overlast te beperken
  • uitstraling en andere onderscheidende factoren van uw concept
  • bijdrage aan gezond en duurzaam ondernemen
  • bijdrage aan werkgelegenheid
 • Een duidelijke uitleg over de manier waarop u denkt dat deze horecaformule en de uitstraling van uw bedrijfspand een aanvulling en verbetering is voor de omgeving. Het gaat hierbij om van de kwaliteit en diversiteit van de bestaande horeca, de winkelstraat en de andere voorzieningen in de Kanaalstraat.
 • Uitleg over de manier waarop uw nieuwe horecabedrijf een bijdrage levert aan de buurt

Als u uw plan niet compleet aanlevert kunnen wij uw plan niet beoordelen.

Nadat u uw plan hebt ingediend

Na 3 juni en 18 november bekijken wij de plannen en toetsen ze aan het (ruimtelijk) toetsingskader. De plannen die passen volgens het toetsingskader leggen we voor aan vertegenwoordigers uit de wijkraad en ondernemersvereniging (mogelijk in overleg met de winkelstraatmanager). Uit de plannen die een positief advies krijgen van de wijkraad en ondernemersvereniging loten we de plannen waarvoor we een vergunning geven.

Krijgt u een horecavergunning voor uw plan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Voor terrasmogelijkheden bij de horecavergunning gelden de voorwaarden uit het vastgestelde terrassenreglement van de gemeente Utrecht.

In totaal 3 pilots

De vergunningen worden in fases uitgegeven. Dit doen we tijdens 3 pilots, steeds voor een deel van de Kanaalstraat. De eerste pilot was in 2018. De tweede pilot loopt in 2019.

In januari 2020 maken we een tussenevaluatie over het verloop van de tweede pilot. Daarna wordt de derde pilot gepland. In de 3e pilot geven we 1 horecavergunning D2 voor het deel van de Kanaalstraat tussen de hoek J.P. Coenstraat en de hoek Billitonkade.

Hulp en contact Informatie vergunningen Bouwen

Uw mening