Ondernemen Pilot nieuwe horeca Kanaalstraat en Damstraat

De Kanaalstraat en Damstraat zijn zeer levendige straten. Ondernemers en bewoners hebben samen een visie opgesteld voor de ontwikkeling van deze straten. Nu werken zij samen aan de realisatie van deze buurtvisie. Zij zien mogelijkheden voor uitbreiding van horeca, die het voorzieningenniveau versterkt en de kwaliteit van de buurt verbetert. Ook biedt horeca meer sociale controle door middel van kleinschalige terrassen.

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

De straten kennen een verleden waarbij veiligheid en leefbaarheid onder druk stonden. De afgelopen jaren is de lokale situatie wel verbeterd en de verwachting is dat dit doorzet. Desalniettemin blijven dit belangrijke punten van aandacht.

Lichte horeca

De nieuwe horeca mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en veiligheid. De nieuwe horeca moet overdag open zijn, (tenminste) lunches aanbieden, weinig overlast veroorzaken, voornamelijk gericht zijn op een langer verblijf van gasten dan 30 minuten en uiterlijk om 22.00 uur sluiten. In het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 (pdf, 4,91 MB) noemen we dat ‘lichte horeca’, categorie D2. Denk hierbij aan een lunchroom, koffiebar of buurtrestaurant.

Pilot nieuwe horecavergunningen 2020

In de Kanaalstraat en in de Damstraat komt er in 2020 ruimte voor een beperkt aantal tijdelijke horecavergunningen. Het gaat hierbij steeds om een tijdelijke exploitatievergunning op naam van de ondernemer. De vergunningen gelden voor een pilotperiode van 5 jaar.

Ondernemers die interesse hebben kunnen hiervoor hun plan vanaf 15 januari 2020 indienen. Uit de plannen maken we een selectie. Hieronder ziet u om welke delen van de Kanaalstraat en Damstraat het gaat, en wanneer u uw plan uiterlijk kan indienen.

Kanaalstraat

Bij de Kanaalstraat gaat het om:

 • 1 vergunning voor de Kanaalstraat, voor het deel tussen de Lombokstraat en Kanonstraat. U kunt uw plan indienen tot en met 30 november 2020. De plannen worden in december 2020 getoetst.
 • 1 vergunning voor de Kanaalstraat, voor het deel tussen de J.P. Coenstraat en Billitonkade. U kunt uw plan indienen tot en met 30 november 2020. De plannen worden in december 2020 getoetst.
 • 1 vergunning voor de Kanaalstraat, voor een horeca-initiatief dat duidelijk onderscheidend is van het huidige horeca-aanbod in de Kanaalstraat. U kunt uw plan indienen tot en met 30 november 2020. Deze plannen worden in december 2020 getoetst.

Damstraat

In 2020 kunnen bij de Damstraat 3 vergunningen vergeven worden voor de hele straat. U kunt uw plan indienen tot en met 30 augustus 2020. De plannen worden in september 2020 getoetst.

Blijven er na de toetsing in september 2020 nog 1 of meerdere vergunningen over? Dan kunt u uw plan voor de Damstraat indienen tot en met 30 november 2020. Deze plannen worden dan in december 2020 getoetst.

Interesse?

Hebt u interesse in een van bovenstaande horecavergunningen? Dien dan uw plan in. Let op de uiterlijke datum waarop u uw plan kunt indienen.  

Plan indienen

U kunt uw plan sturen naar: InformatievergunningenBouwen@utrecht.nl.  
Zet in het onderwerp de tekst ‘horeca pilot Kanaalstraat Damstraat’.

Uw inzending bestaat uit:

 • het ondernemingsplan
 • een plattegrond
 • de persoonsgegevens van de ondernemer

In het ondernemersplan staat:

 • Een compacte en duidelijke uitleg van de horecaformule die u wilt gaan voeren. Het gaat hierbij ten minste over de volgende onderwerpen:
   
  • openingstijden: de horecaformule moet overdag open zijn
  • aanbod: de horecaformule moet lunches aanbieden
  • de doelgroepen waarop formule zich richt
  • (extra) voorzieningen die u aanbiedt
  • maatregelen om overlast te beperken
  • uitstraling en andere onderscheidende factoren van uw concept
  • bijdrage aan gezond en duurzaam ondernemen
  • bijdrage aan werkgelegenheid
  • uit het voorstel blijkt duidelijk dat het plan niet gericht is op snelle horeca en afhaal maar zich juist richt op een langer verblijf van gasten dan 30 minuten
  • al of niet de wens voor een terras (terrasvergunning wordt hierbij uiteindelijk apart getoetst aan regels van de gemeente)
  • aangeven of er wel of geen alcoholische dranken worden geschonken
    
 • Een duidelijke uitleg over de manier waarop u denkt dat deze horecaformule en de uitstraling van uw bedrijfspand een aanvulling en verbetering is voor de omgeving. Het gaat hierbij om de kwaliteit en diversiteit van de bestaande horeca, de winkelstraat en de andere voorzieningen in de Kanaalstraat.
 • Uitleg over de manier waarop uw nieuwe horecabedrijf een bijdrage levert aan de buurt.
 • U bent eigenaar of huurder van het pand of beschikt over een intentieovereenkomst voor koop of huur. Als u huurder bent dan raden wij u aan om bij de verhuurder/eigenaar te toetsen of een voorgenomen wijziging naar horeca is toegestaan binnen uw huurcontract. En of eigenaar/verhuurder akkoord is met een wijziging naar horeca.

Als u uw plan niet compleet aanlevert kunnen wij uw plan niet beoordelen.

Nadat u uw plan hebt ingediend

Na 30 juni en 30 augustus bekijken wij de plannen en toetsen ze aan het (ruimtelijk) toetsingskader. De plannen die passen volgens het toetsingskader leggen we voor aan vertegenwoordiging van bewoners en aan de ondernemersvereniging. Uit de plannen die van hen een positief advies krijgen loten we de plannen waarvoor we een vergunning geven.

Krijgt u een horecavergunning voor uw plan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Voor terrasmogelijkheden bij de horecavergunning gelden de voorwaarden uit het vastgestelde terrassenreglement van de gemeente Utrecht.

In totaal 3 pilots

De vergunningen worden in fases uitgegeven. Dit doen we tijdens 3 pilots, steeds voor een deel van de Kanaalstraat en de Damstraat. De eerste pilot was in 2018. De tweede pilot liep in 2019. De derde en laatste pilot start in januari 2020. In december 2019 is de tweede pilot geëvalueerd en de uitkomsten zijn verwerkt in de aanpak en planning van de derde pilot.

Hulp en contact Horeca Kanaalstraat