Ondernemen Regels nieuwe horeca Kanaalstraat

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 vastgesteld. Hierin staat dat er nieuwe horeca mag komen in de Kanaalstraat. Mede doordat bewoners en ondernemers mogelijkheden zien voor nieuwe horeca in de Kanaalstraat.

Lichte horeca

De nieuwe horeca mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en veiligheid. De nieuwe horeca moet overdag open zijn, (tenminste) lunches aanbieden, weinig overlast veroorzaken en uiterlijk om 22.00 uur sluiten. In het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 (pdf, 4,91 MB) noemen we dat ‘lichte horeca’, categorie D2. Denk hierbij aan een lunchroom, koffiebar of buurtrestaurant.

Proeftijd

We geven de nieuwe horecaplekken niet allemaal in één keer vrij. Ook is er een proeftijd. Hierdoor kan makkelijk worden ingegrepen als de nieuwe horecazaken toch leiden tot overlast. We staan de uitbreiding van horeca toe als zogenaamde pilots. De ondernemer krijgt een tijdelijke vergunning op naam voor de duur van maximaal 5 jaar. Als een nieuwe horecazaak een terras wil dan moet dit apart worden aangevraagd, volgens de regels van het Terrassenreglement.

3 pilotgebieden

Er zijn 3 gebieden waarvoor we stapsgewijs nieuwe vergunningen voor Lichte Horeca D2 afgeven.

PilotgebiedUitbreidingsmogelijkheden
1. Kanaalstraat: van Lombokstraat tot Kanonstraatmax. 3 vergunningen (tijdelijk voor 5 jaar en toetsing)
2. Kanaalstraat: van Lombokstraat tot JP Coenstraatmax. 3 vergunningen (tijdelijk voor 5 jaar en toetsing)
3. Kanaalstraat: van JP Coenstraat tot Billitonkademax. 1 vergunning (tijdelijk voor 5 jaar en toetsing)

Aanvraag gebied 1

Wilt u een tijdelijke vergunning tijdelijke vergunning voor Lichte Horeca aanvragen in gebied 1? Uw aanvraag en ondernemersplan kunt u uiterlijk 31 mei 2018 indienen. Let op: aanvragen na 31 mei 2018 worden niet in behandeling genomen. Stuur uw aanvraag en ondernemersplan naar: InformatievergunningenBouwen@utrecht.nl. Zet in de onderwerpregel: inschrijving Pilot Kanaalstraat.

Wat moet u aanleveren?

U moet bij uw aanvraag de volgende documenten inleveren:

 • persoonsgegevens ondernemer
 • plattegrond van de nieuwe horecazaak
 • ondernemingsplan voor de nieuwe horecazaak

Belangrijk voor uw ondernemersplan

Geef in uw ondernemersplan duidelijk aan:

 1. Geef een korte en heldere uitleg van het soort horecabedrijf dat u wilt starten. Beschrijf daarbij onderwerpen als:
  • doelgroepen (wie zijn uw toekomstige klanten?)
  • welke (extra) voorzieningen u aanbiedt in de buurt
  • Hoe u eventuele hinder van uw horecazaak beperkt
  • de uitstraling van uw horecagelegenheid op de buurt
  • hoe uw nieuwe horecazaak bijdraagt aan gezond en duurzaam ondernemen en nieuwe werkgelegenheid voor Utrecht
 2. Beschrijf hoe u denkt dat uw nieuwe horecabedrijf de Kanaalstraat verbetert. Biedt uw nieuwe horecabedrijf iets nieuws? Worden de andere winkels en horecabedrijven blij van uw komst? Waarom is dit?
 3. Leg uit welke mogelijkheden u voor uw horecabedrijf ziet om een positieve buurtfunctie te vervullen
 4. Geef aan of en hoe aan de voorwaarden wordt voldaan dat:
  • het nieuwe horecabedrijf overdag open is
  • dat er in ieder geval ook lunches worden aangeboden.

Als uw ondernemersplan niet compleet is, kunnen wij uw plan niet beoordelen. Uw vergunningaanvraag wordt dan niet in behandeling genomen.

Vervolg

Na 31 mei 2018 toetsen we de aanvragen aan het (ruimtelijk) toetsingskader van het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018. Daarnaast kijken we naar de 4 hierboven genoemde voorwaarden. De plannen die hieraan voldoen leggen we voor aan wijkvertegenwoordigers en ondernemersvereniging (mogelijk in overleg met de winkelstraatmanager). Zij geven een advies over de aanvragen.

Hierna worden uit alle plannen die een positief advies hebben gekregen, maximaal 3 plannen geloot. Deze 3 aanvragers, kunnen vervolgens een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit is nodig om de tijdelijke nieuwe horecabestemming in de Kanaalstraat mogelijk te maken.

Tijdspad

Na een tussenevaluatie over het verloop van de 1e pilot in januari 2019, zullen we een vervolg bepalen voor het 2e en 3e pilotgebied.

Hulp en contact Informatie vergunningen Bouwen