Ondernemen Maatwerkvoorschrift

Extra voorschriften-maatwerkvoorschrift

Voor de meeste horeca bedrijven gelden voor het onderdeel geluid de normen uit het Activiteitenbesluit. Maar niet elke locatie en plan is hetzelfde. Om overlast te voorkomen zijn soms meer maatregelen nodig. Dan wordt een extra pakket aan voorschriften opgelegd. Dit extra pakket aan voorschriften heet een maatwerkvoorschrift (vroeger een ‘nadere eis’ genoemd).

Vragen en antwoorden

Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat zonder extra voorzieningen niet voldaan kan worden aan de geluidsnormen dan wordt een maatwerkvoorschrift opgelegd.  U moet dan extra maatregelen nemen om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen.

Een maatregel kan zijn:

  • het verplicht gesloten houden van ramen en deuren als muziek wordt gespeeld
  • of het verplicht plaatsen van een geluidslimiter.


Heeft uw pand een maatwerkvoorschrift, dan moet u dus zowel voldoen aan de normen in het Activiteitenbesluit, als de voorschriften van het maatwerkvoorschrift.

Ja, een maatwerkvoorschrift/nadere eis geldt voor de locatie. Ook u zult hieraan moeten voldoen. U kunt een afspraak maken als u wilt weten of er op uw pand een nadere eis/maatwerkvoorschrift is opgelegd.

Een maatwerkvoorschrift/nadere eis is opgelegd omdat zonder aanvullende maatregelen niet aan de geluidsnormen kan worden voldaan. Wijzigt u de bedrijfsvoering, dan is naar alle waarschijnlijkheid een akoestisch onderzoek noodzakelijk. In dat geval kunt u een onderbouwd verzoek indienen om het maatwerkvoorschrift te laten intrekken of aan te laten passen. Wijzigt u de bedrijfsvoering niet en treft u geen aanvullende maatregelen, dan is de kans klein dat het maatwerkvoorschrift ingetrokken wordt.

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

WhatsApp voor ondernemers

06 - 24 92 76 65
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur