Ondernemen Vervoer gevaarlijke stoffen

De Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen hebben we het zogenoemde basisnet. Rond Utrecht bestaat het basisnet uit de A2, A12, A27, A28, de spoorlijn Amsterdam-Betuweroute en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze routes vindt u op de Risicokaart.

Vervoer door de bebouwde kom

Soms moet het vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom. Bijvoorbeeld voor de aanvoer van LPG bij tankstations. Hiervoor heeft Utrecht een zogenoemde routeringsverordening gemaakt. Hierin staan  de wegen binnen de bebouwde kom waarover bedrijven gevaarlijke stoffen mogen vervoeren. Afwijken van deze wegen kan alleen als wij daar een ontheffing voor geven. Zie ook de kaarten + routering 2016 (pdf, 2.2 MB).

Vervoer van gevaarlijke stoffen via deze routes geeft zo min mogelijk risico. Het gaat daarbij dus om zowel de vaste aangewezen routes als de routes waar wij een ontheffing voor geven. Routes door woonwijken vermijden we zo veel mogelijk.

Er wordt gelukkig maar weinig gereden met gevaarlijke stoffen. We kunnen de veiligheid dan ook goed in de gaten houden. De Veiligheidsregio Utrecht en omliggende gemeenten zijn hier ook nauw bij betrokken.

Verkeersbord

Langs de door de gemeenteraad aangewezen wegen staat het verkeersbord hiernaast. Het gaat om verkeersbord K14: route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen.

Vervoer door buisleidingen

In de gemeente Utrecht lopen verschillende aardgasleidingen waar hoge druk op staat. Ten zuiden van de A12 is een buisleiding voor brandbare vloeistof. Ook deze buisleidingen staan op de Risicokaart. Lees meer over de regelgeving buisleidingen.

Hulp en contact Gevaarlijke stoffen

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht