Ondernemen Vooroverleg opbreekvergunning

In dit stappenplan wordt uitgelegd welke stappen u neemt voordat u het vooroverleg met de gemeente kunt houden.

1. Is vooroverleg nodig?

Bij een opbreking van minder dan 25 meter houdt u alleen vooroverleg in een ingewikkelde situatie zoals hieronder beschreven. Bij een opbreking van 25 meter of meer houdt u altijd een vooroverleg. Telecombedrijven kunnen een instemmingsverzoek indienen en hoeven dan geen vooroverleg te houden.

Wilt u in een ingewikkelde situatie de grond opbreken? Dan houdt u een vooroverleg. Een ingewikkelde situatie is:

 • in de binnenstad
 • in een gebied met weinig ruimte onder de grond
 • in een gebied met monumentale bomen
 • in een gebied met bomen met een stamdoorsnee van 40 centimeter of meer op een hoogte van 1,3 meter
 • een gebied van 1 kilometer of langer

2. Maak een plan voor het opbreektraject

U maakt een plan waarin u het volgende zet:

 • de startdatum van de opbrekingen
 • de duur van de opbrekingen
 • een overzichtstekening met omschrijving van het traject waar u de grond wilt opbreken

Zie het kopje 'Overzichtstekening traject' voor de inhoud van deze overzichtstekening.

Moet u na kort overleg met de gemeente proefsleuven of spitgleuven maken? Dan voegt u ook de resultaten daarvan toe aan het plan. De kosten van de proefsleuven en spitgleuven betaalt u.

Is er een verkeersomleiding nodig voor de opbreking? Voegt dan een verkeersplan toe met daarin de uitwerking van de omleiding.

Data voor opbrekingen

Als u geen exacte startdatum aan kunt geven, geef dan een benadering van de startdatum. Minstens 2 weken voor de startdatum geeft u de definitieve startdatum door. Deze startdatum moet dan nog wel goedgekeurd worden door de gemeente.

In juli, augustus, december en tijdens feest- en gedenkdagen kunt u geen grootschalige opbrekingen in de binnenstad doen. Daarnaast kunt u geen opbrekingen doen op 4 mei rond herdenkingsroutes en -plekken in de binnenstad.

Overzichtstekening met omschrijving

U maakt een overzichtstekening van het traject waar u de grond wilt opbreken. U geeft de volgende punten aan.

 • Asfalt
  U geeft aan waar u het asfalt wilt opbreken
 • Monumentale bomen of bomen met meer dan 40 cm stamdoorsnee op 1,3 meter hoogte
  De gemeente bepaalt op welke afstand van de boom u mag opbreken. Het opbreektraject moet als het kan dan buiten dit gebied komen te liggen. Als dit niet mogelijk is, kunt u in overleg de sleufloze techniek gebruiken
 • Bomen met minder dan 40 cm stamdoorsnee
  Plaats de zijkant van de sleuf op minimaal 2 meter afstand vanaf de zijkant van de boom
 • Riool
  De kabels of leidingen moeten minimaal 1,50 meter uit het hart van het riool liggen
 • Plaats ten opzichte van Vitens-leidingen en Stedin-kabels
  De kabels en leidingen liggen minimaal 0,50 meter van de buitenkant van Vitens-leidingen en/of Stedin-kabels. Dit geldt niet als u Vitens-leidingen naast Vitens-leidingen legt of Stedin-kabels naast Stedin-kabels
 • Omleggen kabels en leidingen van anderen
  Moet u voor het uitvoeren van de opbreekwerkzaamheden kabels of leidingen van anderen omleggen? Dan overlegt u dit op tijd met de eigenaar van de kabels of leidingen. Na overeenstemming geeft u eventuele wijzigingen in het traject aan in het plan.

3. Betrek de omgeving bij uw plan

U betrekt de bewoners, gebruikers en eigenaren in de omgeving bij uw plannen. Dit geldt ook voor het gebied waar u materialen wilt opslaan. U geeft hun de gelegenheid om commentaar te geven op uw plannen. Dit commentaar verwerkt u in het plan dat u bespreekt bij het vooroverleg.

4. Stuur het plan op naar de gemeente

U stuurt het uitgewerkte plan (stap 2) met commentaren van de omgeving (stap 3) en uw contactgegevens op naar de gemeente.

Postadres:
Gemeente Utrecht
Stadswerken, Vergunning en Handhaving
Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

Bezoekadres:
Stadsplateau 1

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

U krijgt een ontvangstbevestiging zodra wij uw plan ontvangen hebben. De gemeente neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor het vooroverleg.

5. Houd het vooroverleg

U voert het afgesproken vooroverleg met de gemeente. Wilt u in een ingewikkelde situatie de grond opbreken? Dan houdt u ook een vooroverleg met Bureau Bereikbaarheid Utrecht (BBU). U bespreekt met het BBU het opgestelde verkeersplan. Het BBU kan bij het vooroverleg de geplande uitvoeringsdatum tegenhouden en een alternatieve datum voorstellen.

Hulp en contact Opbreekvergunning

Telefoon

14 030

E-mail

kabels.en.leidingen@utrecht.nl

Bezoekadres

(alleen op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht