Ondernemen Vooroverleg opbreekvergunning

In dit stappenplan wordt uitgelegd welke stappen u neemt voordat u het vooroverleg met de gemeente kunt houden.


1. Is vooroverleg nodig?

Bij een opbreking van minder dan 25 meter hoeft u alleen vooroverleg te houden als het om een ingewikkelde situatie zoals hieronder gaat. Bij een opbreking van 25 meter of meer houdt u altijd een vooroverleg. Telecombedrijven kunnen een instemmingsverzoek indienen en hoeven dan geen vooroverleg te houden.

Als u in een ingewikkelde situatie de grond wilt opbreken, dan houdt u een vooroverleg. Een ingewikkelde situatie is:

 • in de binnenstad,
 • in een gebied met weinig ruimte onder de grond,
 • in een gebied met monumentale bomen of bomen met een stamdoorsnee van 40 centimeter of meer op een hoogte van 1.30 meter of
 • een gebied van één kilometer of langer.

2. Maak een plan voor het opbreektraject

U maakt een plan waarin u het volgende zet:

 • de startdatum van de opbrekingen,
 • de duur van de opbrekingen,
 • een overzichtstekening met omschrijving van het traject waar u de grond wilt opbreken.
  Zie het kopje 'Overzichtstekening traject' voor de inhoud van deze overzichtstekening.


Als u na kort overleg met de gemeente proefsleuven of spitgleuven moet maken, dan voegt u ook de resultaten daarvan toe aan het plan. De kosten van de proefsleuven en spitgleuven betaalt u.

Als er een verkeersomleiding nodig is voor de opbreking, dan voegt u een verkeersplan toe met daarin de uitwerking van de omleiding.

Data voor opbrekingen
Als u geen exacte startdatum aan kunt geven, geef dan een benadering van de startdatum. Minstens twee weken voor de startdatum geeft u de definitieve startdatum door. Deze startdatum moet dan nog wel goedgekeurd worden door de gemeente.

In juli, augustus, december en tijdens feest- en gedenkdagen kunt u geen grootschalige opbrekingen in de binnenstad doen. Daarnaast kunt u geen opbrekingen doen op 4 mei rond herdenkingsroutes en -plekken in de binnenstad.

Overzichtstekening met omschrijving
U maakt een overzichtstekening van het traject waar u de grond wilt opbreken. U geeft de volgende punten aan:

 • Asfalt: U geeft aan waar u het asfalt wilt opbreken.
 • Bomen op het traject:
  • Bij monumentale bomen of bomen met meer dan 40 cm stamdoorsnee op 1,30 meter hoogte bepaalt een deskundige van de gemeente op welke afstand van de boom u de grond mag opbreken. het opbreektraject moet als het kan dan buiten dit gebied komen te liggen. Als dit niet mogelijk is, kan er in overleg de sleufloze techniek worden gebruikt. 
  • Bij bomen met minder dan 40 cm stamdoorsnee moet de zijkant van de sleuf op minimaal 2 meter afstand vanaf de zijkant van de boom worden geplaatst.
 • Riool: De kabels of leidingen moeten minimaal 1,50 meter uit het hart van het riool liggen.
 • Plaats ten opzichte van Vitens-leidingen en Stedin-kabels: de kabels en leidingen liggen miimaal 0,50 meter van de buitenkant van Vitens-leidingen en/of Stedin-kabels. Dit geldt niet als u Vitens-leidingen naast Vitens-leidingen legt of Stedin-kabels naast Stedin-kabels.
 • Omleggen kabels en leidingen van anderen: Als u voor het uitvoeren van de opbreekwerkzaamheden kabels of leidingen van anderen om moet leggen, dan overlegt u dit op tijd met de eigenaar van de kabels of leidingen. Na overeenstemming geeft u eventuele wijzigingen in het traject aan in het plan.

3. Betrek de omgeving bij uw plan

U betrekt de bewoners, gebruikers en eigenaren in de omgeving van het traject waar u opbrekingen wilt doen en de opslag van materialen wil hebben bij uw plannen. U biedt hen de gelegenheid om commentaar te geven op uw plannen. Dit commentaar verwerkt u in het plan dat u bespreekt bij het vooroverleg.


4. Stuur het plan op naar de gemeente

U stuurt het uitgewerkte plan (stap 2) met commentaren van de omgeving (stap 3) en uw contactgegevens op naar de gemeente. U mag het uitgewerkte plan met commentaren ook afgeven bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen.

Postadres:
Gemeente Utrecht
Stadswerken, Vergunning en Handhaving
Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

Bezoekadres:
Stadsplateau 1

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

U krijgt een ontvangstbevestiging zodra wij uw plan ontvangen hebben. De gemeente neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor het vooroverleg.


5. Houd het vooroverleg

U voert het afgesproken vooroverleg met de gemeente. Als u in een ingewikkelde situatie de grond wilt opbreken, dan houdt u ook een vooroverleg met Bureau Bereikbaarheid Utrecht (BBU). U bespreekt met het BBU het opgestelde verkeersplan. Het BBU kan bij het vooroverleg de geplande uitvoeringsdatum tegenhouden en een alternatieve datum voorstellen.


 

 

Hulp en contact

Afdeling Vergunningen

Telefoon
14 030

E-mail
kabels.en.leidingen
@utrecht.nl

Bezoekadres
(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht