Ondernemen Reclame aan werfmuur, vergunning aanvragen

U mag geen verlichting, reclamebord of menukast aan of bij de werf plaatsen. Wilt u dit toch? Dan hebt u een omgevingsvergunning reclame nodig.

Aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Vraag omgevingsvergunning reclame aan

Bij uw aanvraag zitten de volgende bijlagen:

  • een foto of situatietekening van de verlichting, het reclamebord of de menukast die u wilt plaatsen
  • een foto of situatietekening waarop staat waar u de verlichting, het reclamebord of de menukast wilt plaatsen

Voorwaarden

  • U plaatst geen staande reclameborden
  • U houdt zich aan de regels van het Wervenreglement (pdf, 54 kB).

Zie ook de pagina Reclameregels per omgeving.

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Kosten 2022

Activiteit reclame

€ 174,90 per m2 voor het plaatsen van handelsreclame, met een minimum van € 157,35 en een maximum van € 5.660,35. Handelsreclame is reclame voor uw onroerende zaak met bijvoorbeeld een opschrift, aankondiging of afbeelding.

Activiteit bouw

Hulp en contact Reclame

Telefoon

14 030

E-mail

reclame@utrecht.nl

Bezoekadres

(alleen op afspraak)
Stadsplateau 1, Utrecht