Ondernemen Reclameregels per omgeving

Voor reclame aan of bij gebouwen heeft de Commissie Welstand en Monumenten regels opgesteld. Hier vindt u de aanvullende regels per soort omgeving.

Woongebied

Reclame in een woonomgeving is alleen beperkt toegestaan bij een bedrijf of praktijk aan huis. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de gevolgde procedure bij het melden van het bedrijf aan huis: als u gelijktijdig een bouwvergunnings- en/of vrijstellingsprocedure voert, zijn er meer mogelijkheden.

Winkelcentrum

In winkelcentra zijn reclames beter in te passen in de omgeving. Winkeliers en gemeente maken hier meestal samen afspraken over.

Bedrijventerrein

Ook over de meeste bedrijventerreinen zijn afspraken gemaakt. Vaak wordt ook centrale bewegwijzering gemaakt.

Parken, sportterreinen en landelijk gebied

In parken en op sportterreinen mag geen reclame komen, behalve op de gevel van sportcomplexen.

Beschermd stadsgezicht en stadsbeeld

Bij monumenten en beschermde stadsgezichten ligt de toepassing van reclame vrij moeilijk. In sommige straten is geen lichtreclame toegestaan. Dit zijn historische woonstraten, zoals de Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift, Plompetorengracht. In het Wilhelminapark en omgeving en op de Maliebaan is de gemeente terughoudend met het verlenen van de reclamevergunning gebouw. Voor werven en werfmuren gelden aparte regels. Deze staan in het wervenreglement (pdf, 53 kB).

Hulp en contact Bouwen en verbouwen