Toolbox bouwhinder Omgevingsmanagement

tekening lopende mensen Stationsgebied

Neem uw omgeving mee in realisatie projecten

Elk plan en elk project heeft een omgeving. Het voorbereiden en realiseren van projecten kan niet zonder deze omgeving er bij te betrekken, te informeren en rekening te houden met hun belangen en wensen.

Het betrekken van de omgeving bij het project zorgt er voor dat mensen hun inbreng kunnen leveren, dat ze mee kunnen denken. En dit zorgt soms voor aanpassingen die het project beter maken.

Wat gebeurt er als u de omgeving niet op tijd meeneemt in het proces?

Als u de omgeving niet goed meeneemt in het procesverloop, laten betrokkenen hun onvrede tegenwoordig steeds sneller en breder zien, aan burgers, politiek en pers. Onder andere via sociale media. Het herstellen van de relaties met een ontevreden projectomgeving kost vaak veel moeite.

Meer over omgevingsmanagement op Platform Omgevingsmanagement

Starten met een initiatief

Hoe eerder u als ontwikkelaar of initiatiefnemer contact zoekt met de gemeente over de kansen, mogelijkheden en mogelijke beperkingen voor de realisatie van uw plannen, hoe beter het hele proces van ontwikkeling tot uitvoering zal lopen. Kijk voor meer informatie op utrecht.nl/stedelijkeontwikkeling.

Vroeg in het bouwproces informatie en advies inwinnen bij de gemeente helpt vooral ook om de uitvoering van de werkzaamheden soepel te laten verlopen. Zo weet u welke ontwikkelingen er nog meer in een buurt of wijk spelen, welke specifieke zaken u rekening mee moet houden voor de locatie waar u wilt bouwen en wat eventuele zorgen van omwonenden zijn. De gemeente werkt met u samen om de buurt tijdens de bouw bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Hiervoor zet de gemeente procesbegeleiders in.

Wat is procesbegeleiding?

Voor de start van de bouw bespreekt de procesbegeleider, samen met de bouwinspecteur, het Utrechts bouwveiligheidsplan (BLVC) met de aannemer. De procesbegeleider is op de hoogte van de op het bouwproject ingediende zienswijzen, kent de eventuele knelpunten van de locatie en omgeving en de bezwaren van omwonenden. De procesbegeleider benadrukt het belang van het goed en tijdig informeren van omwonenden. Zijn naam en contactgegevens worden door de aannemer opgenomen in de communicatie naar de omgeving.

De procesbegeleider is het aanspreekpunt voor aannemer of initiatiefnemer en hij is het aanspreekpunt voor vragen en klachten van bewoners. Hij vervult dus een spilfunctie in de communicatie van een bouwproject. Hij zorgt voor het uitzetten van vragen en opmerkingen en ondersteunt de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.

Uitleg over de wet

Vaak wordt een initiatief samen met de gemeente ontwikkeld. In de meeste gevallen worden de omwonenden dan door de initiatiefnemer al betrokken in de planvorming (participatie). De procesbegeleider geeft dan uitleg over de wetgeving, zoals artikel 8 van het Bouwbesluit (pdf, 25 kB) en de handhavingsmogelijkheden van de gemeente.

Aannemer eerste aanspreekpunt

Elke bouwer moet zich houden aan het Bouwbesluit. Hierin staan wettelijke voorschriften en normen en richtlijnen over onder andere bouwoverlast. Ondanks zorgvuldige voorbereiding van de werkzaamheden en de maatregelen die zijn genomen om overlast te beperken, kunnen er tijdens de uitvoering situaties voorkomen waarin omwonenden toch nog overlast ondervindt.

Wanneer omwonenden vinden dat een klacht niet, of onvoldoende door de aannemer wordt opgepakt, dan kunnen zij bij de procesbegeleider van het project terecht. Hij zorgt ervoor dat klachten afdoende worden afgehandeld. Als het nodig is, kan de bouwinspecteur handhavend optreden.

Ontwikkelfasen project en de bijbehorende acties

Welke acties in welke ontwikkelfase van het project u uitvoert, bekijkt u in de checklist Utrechts Plan Proces (pdf, 125 kB).

Hulp en contact Ondernemen

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur