Toolbox bouwhinder Omgevingsmanagement

tekening lopende mensen Stationsgebied

Neem uw omgeving mee

Elk plan en elk project heeft een omgeving. Het voorbereiden en realiseren van projecten kan niet zonder deze omgeving er bij te betrekken, te informeren en rekening te houden met hun belangen en wensen.

Het betrekken van de omgeving bij het project zorgt er voor dat mensen hun inbreng kunnen leveren, dat ze mee kunnen denken. En dit zorgt soms voor aanpassingen die het project beter maken.

Wat gebeurt er als u de omgeving niet op tijd meeneemt in het proces?

Als u de omgeving niet goed meeneemt in het procesverloop, laten betrokkenen hun onvrede tegenwoordig steeds sneller en breder zien, aan burgers, politiek en pers. Onder andere via sociale media. Het herstellen van de relaties met een ontevreden projectomgeving kost vaak veel moeite.

Meer over omgevingsmanagement op Platform Omgevingsmanagement

Starten met een initiatief

Zoek op tijd als ontwikkelaar of initiatiefnemer contact met ons over de kansen, mogelijkheden en mogelijke beperkingen voor uw plannen. Dan verloopt het hele proces van ontwikkeling tot uitvoering beter. Kijk voor meer informatie op utrecht.nl/stedelijkeontwikkeling.

Vroeg in het bouwproces informatie en advies bij ons vragen helpt vooral ook om de uitvoering van de werkzaamheden soepel te laten verlopen. Zo weet u:

  • welke ontwikkelingen er nog meer in een buurt of wijk spelen
  • welke specifieke zaken u rekening mee moet houden voor de locatie waar u wilt bouwen
  • wat eventuele zorgen van omwonenden zijn.

We werken met u samen om de buurt tijdens de bouw bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Hiervoor zetten we procesbegeleiders in.

Wat is procesbegeleiding?

Voor de start van de bouw bespreekt de procesbegeleider, samen met de bouwinspecteur, het Utrechts bouwveiligheidsplan (BLVC) (pdf) met de aannemer.

De procesbegeleider:

  • is op de hoogte van de op het bouwproject ingediende zienswijzen.
  • kent de eventuele knelpunten van de locatie en omgeving en de bezwaren van omwonenden.
  • benadrukt het belang van het goed en tijdig informeren van omwonenden. Zijn contactgegevens gebruikt de aannemer in de communicatie naar de omgeving.
  • is het aanspreekpunt voor aannemer of initiatiefnemer en voor vragen en klachten van bewoners. Hij heeft dus een belangrijke functie in de communicatie van een bouwproject. Hij zorgt voor het uitzetten van vragen en opmerkingen en ondersteunt de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.

Uitleg over de wet

Vaak wordt een initiatief samen met de gemeente ontwikkeld. In de meeste gevallen betrekt de initiatiefnemer de omwonenden dan al in de planvorming. De procesbegeleider geeft dan uitleg over de wetgeving, zoals artikel 8 van het Bouwbesluit en de handhavingsmogelijkheden van de gemeente.

Aannemer eerste aanspreekpunt

Elke bouwer moet zich houden aan het Bouwbesluit. Hierin staan wettelijke voorschriften en normen en richtlijnen over onder andere bouwoverlast. Werkzaamheden worden zorgvuldig voorbereid en er worden maatregelen genomen om overlast te verminderen. Toch kunnen er tijdens de uitvoering situaties voorkomen waarin omwonenden toch nog overlast ervaren.

Vinden omwonenden dat een klacht niet, of onvoldoende door de aannemer wordt opgepakt? Dan kunnen zij bij de procesbegeleider van het project terecht. Hij zorgt ervoor dat klachten voldoende worden afgehandeld. Als het nodig is, kan de bouwinspecteur handhavend optreden.

Ontwikkelfasen project en de bijbehorende acties

Welke acties in welke ontwikkelfase van het project u uitvoert, bekijkt u in de checklist Utrechts Plan Proces (pdf, 125 kB).

Boombescherming op bouwplaats

Tijdens de bouw en verbouw kan veel schade aan bomen ontstaan. Daarom is boombescherming belangrijk. Wanneer moet u een boom beschermen? Wat  zijn de gevolgen zijn als u dat niet doet?
Lees meer over boombescherming

Hulp en contact Ondernemen

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur