Ondernemen Oudenrijn

Oudenrijn is een bedrijventerrein van ongeveer 74 hectare. Kenmerkend voor Oudenrijn zijn de verschillende bedrijven: u vindt er bedrijven uit de handel, transport en industrie. Verder zijn aan de N198 vrijstaande kantoorpanden gevestigd. Het terrein is goed bereikbaar dankzij de aansluiting op de A2 en de A12.

Het al ingevulde deel heeft een C-profiel (arbeidsextensief) waarbij beperkt, als onderdeel van de bedrijfsbestemming, een kantoorinvulling kan plaatsvinden. Op het noordelijke deel van het bedrijfsterrein zijn 2 HOV-verbindingen (hoogwaardig openbaar vervoer) aangelegd met een verknoping. Op 1 april 2014 heeft het terrein het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Zie de website van de Bedrijvenkring Oudenrijn voor meer informatie.

In Oudenrijn mogen zich bedrijven vestigen die geen milieuvergunning hoeven te hebben. Bedrijven die dat wel verplicht zijn, mogen zich er ook vestigen: tot en met milieucategorie 4.

Voor een kwalitatief goede invulling van het bedrijventerrein is een beeldkwaliteitsplan opgesteld met stedenbouwkundige richtlijnen voor nieuwbouw.

Beschikbare kavels

Op het terrein zijn nog kavels beschikbaar van circa 2.500 m2. Zie de pagina Leidsche Rijn/Ondernemen voor informatie over deze kavels. De gemeente Utrecht geeft de percelen grond uit in erfpacht waarbij de erfpachtcanon eeuwigdurend wordt afgekocht (vergelijkbaar met de koopsom van de grond bij volledig eigendom).

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

030 – 286 02 29

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur