Ondernemen Werkspoorkwartier

Het gebied tussen de Cartesiusweg, de sporen naar Rotterdam en Amsterdam en het Amsterdam Rijnkanaal verandert. Grote, vooral transportgeoriënteerde bedrijven trekken weg, terwijl kleine en vaak creatieve bedrijven zich er juist vestigen.

De gemeente maakte samen met de bedrijven de ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier en zetten in op een herontwikkeling naar een creatief bedrijventerrein voor de hele stad. De gemeente stelt een geleidelijke verandering voor. 

Het Werkspoorkwartier is de nieuwe naam voor het bedrijventerrein Cartesiusweg. Deze naam verwijst naar de vroegere fabrieken van het Werkspoor en het gebied waar in de vorige eeuw tot de jaren ’70 treinwagons werden geproduceerd. De Werkspoorkathedraal is een van de weinige hallen uit de Werkspoortijd die bewaard is gebleven.  

Creatieve en op de stad gerichte bedrijven

Creatieve en op de stad gerichte bedrijven krijgen een kans in het Werkspoorkwartier. Het draagvlak voor de ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier (pdf, 7 MB), is breed. Het terrein is steeds centraler in de stad komen liggen. Het College kiest naast de creatieve bedrijven vooral voor bedrijven met een functie voor de hele stad om de verkeersdruk te beperken.

Geen kantoren, grootschalige leisure en woningen

Sommige grote, beeldbepalende industriële panden zijn van eigenaar gewisseld. Deze panden worden herontwikkeld voor creatieve partijen met ontmoetingsplekken en horeca. De Werkspoorkathedraal is daar een goed voorbeeld van. Voor de strook langs het spoor maakten we een plan: een broedplaats voor creatieve bedrijven. Daarnaast werken we aan het aanleggen van een voetgangers- en fietsverbinding van het station Zuilen naar het terrein. In de ontwikkelingsvisie is de keuze voor de bouw van kantoren, grootschalige leisure en woningen, uitgesloten.

Kijk ook eens op vriendinnenvancartesius.nl voor bijeenkomsten over ontwikkelingen in het Werkspoorkwartier.

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

030 – 286 02 29

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur