Ondernemen Werkspoorkwartier

Het gebied tussen de Cartesiusweg, de sporen naar Rotterdam en Amsterdam en het Amsterdam-Rijnkanaal verandert. Grote transportbedrijven trekken weg, terwijl kleine en vaak creatieve bedrijven zich er juist vestigen.

De gemeente maakte samen met de bedrijven de ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier. Dit moet een creatief bedrijventerrein voor de hele stad worden. Dat hoeft niet in 1 keer. 

Het Werkspoorkwartier is de nieuwe naam voor het bedrijventerrein Cartesiusweg. Deze naam verwijst naar de vroegere fabrieken van het Werkspoor. In dit gebied werden in de vorige eeuw tot de jaren ’70 treinwagons geproduceerd. De Werkspoorkathedraal is een van de weinige hallen uit de Werkspoortijd die bewaard zijn gebleven.  

Creatieve en op de stad gerichte bedrijven

Creatieve en op de stad gerichte bedrijven krijgen een kans in het Werkspoorkwartier. Het draagvlak voor de ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier (pdf, 7 MB), is breed. Het terrein is steeds centraler in de stad komen liggen. Het College kiest naast de creatieve bedrijven vooral voor bedrijven met een functie voor de hele stad. Zo houden we de verkeersdruk laag.

Geen kantoren, grootschalige 'leisure' en woningen

Sommige grote, beeldbepalende industriële gebouwen hebben een nieuwe eigenaar gekregen. In deze gebouwen komen creatieve partijen met ontmoetingsplekken en horeca. De Werkspoorkathedraal is daar een goed voorbeeld van. 

Voor de strook langs het spoor maakten we een plan: een broedplaats voor creatieve bedrijven. Daarnaast werken we aan het aanleggen van een voetgangers- en fietsverbinding van het station Zuilen naar het terrein. In de ontwikkelingsvisie staat dat er geen kantoren, grootschalige vrijetijdsbedrijven ('leisure') en woningen komen.

Kijk ook eens op www.werkspoorkwartier.nl voor bijeenkomsten over ontwikkelingen in het Werkspoorkwartier.

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur