Over deze website Toegankelijkheid

De gemeente Utrecht werkt er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder ziet u aan welke eisen wij nog niet voldoen. U ziet ook wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11-7-2019.

De gemeente Utrecht wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de websites:

  1. https://www.utrecht.nl (hoofdwebsite)
  2. https://pki.utrecht.nl

Verbeterpunten

Formulier voor het maken van een afspraak

  • Niet alle informatie in het formulier kan voorgelezen worden (succescriterium 1.3.1)
  • Niet alle informatie in het formulier wordt begrijpelijk getoond door verkeerd gebruik van kleur (succescriterium 1.4.1)
  • Bezoeker heeft misschien te weinig tijd om het formulier in te vullen (succescriterium 2.2.1)
  • De bezoeker weet soms na een foutmelding niet wat hij verkeerd heeft ingevuld (succescriterium 3.3.1)

In 2019 gaan we mogelijk het afsprakenformulier vervangen. Zo niet, dan wordt het verbeterd.

Online loket

  • Een bezoeker die met het toetsenbord de website gebruikt, ziet bij de 'Producten op alfabet' niet welke letter actief is. Ook werkt het hoofdmenu in het online loket niet goed met het toetsenbord (succescriterium 2.4.7)

We verwachten dat de leverancier van het online loket dit in 2019 aanpast.

Documenten

De pdf-bestanden op onze sites voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We zijn druk bezig met het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s, via training en aanpassing van de organisatie. Daarmee hopen wij dat binnen 1 à 2 jaar nieuwe pdf's goed zullen zijn. Daarna gaan we oudere bestanden aanpassen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen.

  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden. Daarnaast volgen ook steeds meer collega's buiten de redactie een training, zodat zij toegankelijke content aanleveren.
  • Onderzoek: experts van buiten controleren regelmatig onze website. De gevonden problemen lossen wij vervolgens op.

Nog in 2019 gaan we daarnaast vaker periodiek zelf de website testen op toegankelijkheid.

Uw reactie

Hebt u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten.

Uw mening