Raadsvragen

Op deze pagina kunt u schriftelijke vragen stellen over de Voorjaarsnota 2015 en Eerste Bestuursrapportage 2015,  Jaarstukken 2014 en bijbehorende bijlagen en raadsvoorstellen. De pagina staat open van maandagmorgen 18 mei 09.00  uur 2015 tot woensdagmiddag 27 mei 12.00 uur 2015. Op woensdag 27 mei gaat de site om 12.00 uur dicht en kunnen geen vragen meer worden gesteld.  

Op uw verzoek kunnen bij de Voorjaarsnota 2015 en de Jaarstukken 2014 naast technische ook politieke vragen worden gesteld. Woensdag 27 mei 12.00 start het proces van het beantwoorden van de vragen dat eindigt met de vaststelling van de antwoorden in het college. Vrijdag 12 juni krijgt u via de griffie per email de antwoorden op de door u gestelde vragen.

Om uw vragen snel en zorgvuldig verwerken, vragen wij u:

  • De vraag te stellen bij het juiste document en als dat van toepassing is bij het juiste hoofdstuk, paragraaf en onderdeel.
  • De bladzijde te noemen van het document naar aanleiding waarvan u de vraag stelt.
  • Uw fractie te vermelden.

Door het invullen van alle velden, wordt voorkomen dat vragen op een verkeerde plek in de organisatie terecht komen en helpt u de vragen snel beantwoord te krijgen

Let op: U kunt per keer maar één vraag over één onderwerp invullen. Na het versturen van de vraag komt u terug bij het lege invulscherm waar u een volgende vraag kunt invullen.

Vragen met een * zijn verplicht.

Raadsvragen programmabegroting 2015
Partij*
Maak een keuze uit één van de vier categorieën
Wilt u een kopie van uw vraag per e-mail ontvangen? Vul dan uw naam en e-mailadres in
Uw mening