Beschermd wonen

Wachtlijst Beschermd Wonen

Laatst bijgewerkt op 26 augustus 2020

Dit is een overzicht van het aantal wachtenden voor Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang. Deze informatie is actueel tot de laatste dag van de meest recent afgelopen maand.

Wat wordt verstaan onder Beschermd Wonen?

Dit overzicht gaat over de Wmo-maatwerkvoorzieningen Beschermd Thuis, Beschermd Verblijf en Beschermd Wonen (bovenregionaal). Dit zijn de institutionele, ambulante en zeer specialistische vormen van 24-uurs ondersteuning. De gemeente Utrecht coördineert het Beschermd Wonen voor de samenwerkende U16-gemeenten. Behalve Utrecht zelf zijn dit: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Deze wachtlijst heeft daarom betrekking op alle wachtenden uit deze gemeenten.

Dit overzicht toont de wachttijd bij aanbieders die zijn gecontracteerd voor Beschermd Verblijf of Beschermd Thuis. Aanbieders van zeer specialistische verblijfszorg en persoonsgebonden budgetten worden hier niet in meegenomen.

Wachttijd

Dit overzicht geeft het aantal wachtenden weer. Dit zegt niet noodzakelijk iets over de wachttijd bij de betreffende aanbieder. Afhankelijk van de cliënt, locatie en de hulpvraag kan de wachttijd sterk verschillen.

De Wachtlijst

Abrona

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Abrona

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Abrona

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Abrona

Amerpoort

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Amerpoort

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Amerpoort

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Amerpoort

BZMN Bijzondere Zorg Midden-Nederland

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Bijzondere Zorg Midden-Nederland

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Bijzondere Zorg Midden-Nederland

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Bijzondere Zorg Midden-Nederland

Careyn

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Careyn

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Careyn

Aantal wachtenden per zorgvorm bij Careyn

De Tussenvoorziening