Verkeersprojecten ’t Goylaan: verkeersonderzoek

‘t Goylaan heeft in 2016 een nieuwe inrichting gekregen. Maar bewoners zijn bezorgd over de verkeersveiligheid, vooral bij het voorrangsplein op ‘t Goylaan. Daarom laten we verkeersonderzoek doen.

In de zomer van 2018 is met omwonenden afgesproken om de verkeerssituatie met camera’s te laten bekijken door een onafhankelijk bureau. Dit bureau onderzoekt de beelden en geeft adviezen om de verkeerssituatie te verbeteren.

Wat houdt het onderzoek in?

Op 30 november komen er 2 camera’s bij het kruispuntpunt ‘t Goylaan – Constant Erzeijstraat – Hooft Graaflandstraat. Ze blijven 2 weken staan. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de verkeerssituatie rondom het voorrangsplein. Het onderzoek moet antwoord geven op vragen, zoals:

 • Hoe gedraagt het verkeer zich?
 • Hoe vaak ontstaan er (bijna) ongelukken?
 • Hoe worden die veroorzaakt?
 • Op welk deel van het voorrangsplein?
 • Wat voor soort verkeersdeelnemers zijn hierbij betrokken?

Wat gebeurt er met de camerabeelden?

De verzamelde beelden worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. Na afronding van het onderzoek worden de beelden verwijderd door het onderzoeksbureau.

Na het onderzoek

Enkele omwonenden van het kruispunt zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van dit onderzoek. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen bespreken we in maart 2019 met hen. Daarna neemt het gemeentebestuur een beslissing over welke maatregelen we uitvoeren.

Wat is eraan vooraf gegaan?

Op verschillende momenten is de nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd. Hieronder kort op een rij:

 • De doorstroming van het verkeer op ’t Goylaan is meerdere keren gemeten. Lees in het rapport uit juni 2018 over de eindmeting welke effecten de nieuwe inrichting heeft op de doorstroming.
 • In juni 2017 hebben Royal Haskoning DHV en een verkeerspsycholoog gekeken hoe het verkeer zich in de praktijk gedraagt. Na deze dag heeft Royal Haskoning DHV opgeschreven wat zij van de nieuwe inrichting vond. Dit leest u in het rapport Verkeersveiligheidsaudit ’t Goylaan.
 • Begin 2017 hebben omwonenden en gebruikers hun ervaringen gedeeld in een bijeenkomst met de klankbordgroep en in een huiskamergesprek met actief betrokken. Ook kregen we reacties via e-mail.
 • Er is in december 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd. 4.600 bewoners uit de wijken Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rivierenwijk hebben een online enquête ingevuld. En er zijn interviews gehouden met onder andere leden van de klankbordgroep, Qbuzz, basisscholen en hulpdiensten. De uitkomsten leest u in het rapport van I&O Research van februari 2017.

Wat hebben we na de herinrichting al aangepast?

We hebben:

 • het middeneiland, de verlichting en bebording op het voorrangsplein aangepast
 • zwerfkeien neergelegd
 • de verkeerslichten beter ingeregeld
 • zebrapaden aangelegd om voorrang voor voetgangers te regelen
 • enkele maatregelen genomen om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren, waaronder het langer maken van het rechtsafvak op de zuidelijke afrit van de Waterlinieweg
 • 2 parkeerplekken aan het voorrangsplein opgeheven, zodat er voor automobilisten meer zicht is op de fietsers wat de verkeersveiligheid bevordert

Waarom is ’t Goylaan opnieuw ingericht?

In 2016 hebben we 't Goylaan opnieuw ingericht om een aantrekkelijkere, groenere straat te maken. Waar het gemakkelijker is om over te steken. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s. Ook zijn de verkeerslichten beter afgesteld. De herinrichting is onderdeel van het mobiliteitsplan. Door de uitvoering van de maatregelen uit dit plan houden we uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl