Vragenlijst ondernemers Werkspoorkwartier over betaald parkeren

Vragen met een * zijn verplicht.

Uw mening

Fijn dat u als ondernemer wilt meedenken om betaald parkeren op een goede manier in te voeren in het Werkspoorkwartier.

Hieronder kunt u aangeven hoe u de openbare parkeerplaatsen gebruikt en welke ideeën u over betaald parkeren hebt. Hebt u weinig tijd? Dan kunt u de vragen zonder * overslaan.

U kunt tot en met 18 december de vragenlijst invullen.

7. Personeelsleden in dienst
11. Welke dagen komen de personeelsleden met de auto (meerdere antwoorden mogelijk)
12. Dag waarop de meeste personeelsleden met de auto komen

13. Waar woont het personeel?

14. Komen er klanten en of bezoekers bij uw bedrijf langs?*
16. Hoe parkeren uw bezoekers
17. Hoeveel procent van die bezoekers komt met de auto?
18. Welke dagen komen bezoekers/ klanten met de auto? (meerdere antwoorden mogelijk)
19. Hoelang blijft het bezoek gemiddeld bij uw bedrijf?

Nieuw parkeerbeleid

De volgende vragen gaan over opties die in het beleid van nu nog niet mogelijk zijn. Toch willen we deze opties met u bespreken. Wij horen graag welke ideeën u hebt. Hierna doen we een voorstel aan het gemeentebestuur. Wij weten dus nog niet of onderstaande opties echt mogelijk zijn.

In het beleid van nu zijn nu zijn 2 tijden voor betaald parkeren mogelijk:

  • maandag tot en met vrijdag 6.00 tot 11.00 uur
  • maandag tot en met zaterdag 9.00 - 21.00 uur

We denken dat de laatst genoemde tijd het meest invloed heeft op de parkeerdrukte. We werken op dit moment aan een nieuwe visie op parkeren waarin mogelijk een extra tijd terugkomt: an maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. In eerdere gesprekken (onder andere met de Bedrijvenkring Cartesiusweg) was er een wens voor een tijd gericht op de avond, nacht en vroege ochtend. Binnen het parkeerbeleid van nu is dit nog niet mogelijk. U kunt hieronder een voorkeur voor een tijd invullen. Is er een voorkeur voor een andere tijd dan nu het geval is? Dan is er sprake van maatwerk en is het aan de raad om daarover te beslissen.

20. Welke betaald parkeren tijden zou u kiezen zodat dat nieuwe bewoners van de Cartesiusdriehoek niet in het Werkspoorkwartier gaan parkeren?*

Aantal vergunningen voor uw bedrijf

Op dit moment kan een bedrijf 1 zakelijke parkeervergunning aanvragen bij 1fte en en 2 vergunningen bij 2 fte. Bij 3 of meer vergunningen telt ook het bruto vloeroppervlakte van het bedrijf mee en is een hoger aantal fte nodig.

29. Staat u open voor een gesprek waarin we verder doorpraten over dit onderwerp?*

Privacyverklaring

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het project betaald parkeren voor ondernemers in het Werkspoorkwartier. Wij vernietigen uw gegevens na afloop.