Werk en inkomen Vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? En hebt u een uitkering van de gemeente en inkomsten uit deeltijdwerk? Dan mag u na de 6 maanden algemene vrijlatingsregeling nog eens 30 maanden een deel van uw inkomsten houden bovenop uw uitkering.

U mag dan maximaal 30 maanden 12,5% van uw inkomsten houden tot een maximum van:

  • € 141,12 netto als u een bijstandsuitkering hebt
  • € 225,74 bruto als u een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt

Recht op vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

U hebt recht op de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders als u:

  • een bijstandsuitkering, Ioaw-, of Ioaz-uitkering hebt 
  • alleenstaande ouder bent met een kind jonger dan 12 jaar 
  • de volledige zorg hebt over dit kind 
  • inkomsten uit werk hebt 
  • geen recht meer hebt op de algemene vrijlatingsregeling

Geen recht op vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

U hebt geen recht op de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders als:

  • u onjuiste informatie geeft over uw inkomsten door waardoor u te veel uitkering ontvangt
  • u de mogelijkheden om meer uren te gaan werken niet benut
  • u er zelf voor kiest om minder uren te gaan werken. Daardoor wordt het bedrag dat u aan uitkering ontvangt immers hoger

Hoe werkt het?

U hoeft de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders niet aan te vragen. Als u een uitkering hebt en aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de vrijlating automatisch.

Duur vrijlatingsregeling

De vrijlatingsregeling alleenstaande ouders duurt maximaal 30 aaneengesloten maanden. Deze 30 maanden gaan meteen in na de 6 maanden waarin u recht had op algemene vrijlating. In totaal mag u dus 36 maanden een deel van uw inkomsten houden. De periode van 30 maanden loopt aaneengesloten door. Ook als u tijdelijk geen inkomen hebt. Na 36 maanden houden wij uw volledige inkomsten in op de uitkering.

Geef wijzigingen door

Als u een uitkering hebt, moet u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven. Ook over uw inkomen of vermogen. Wij berekenen de vrijlating aan de hand van het door u ingevulde wijzigingsformulier.

Vrijlating bij nieuwe aanvraag uitkering

In de periode dat u een uitkering hebt, kunt u 1 keer aanspraak maken op de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders. Is uw uitkering beëindigd en vraagt u opnieuw een uitkering aan? Dan maakt u opnieuw aanspraak op de vrijlatingsregeling en de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie