Werk en inkomen Vrijlatingsregeling medisch urenbeperkt

Kunt u door een medische oorzaak niet meer dan 30 uur per week werken? En hebt u een uitkering van ons? Dan hebt u misschien recht op een vrijlating van uw inkomsten. U mag dan 15% van uw inkomsten houden bovenop uw uitkering.

Deze vrijlating is tot maximaal:

  • € 143,12 netto per maand als u een bijstandsuitkering hebt
  • € 227,79 bruto per maand als u een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt

De voorwaarden zijn:

  • Wij hebben vastgesteld dat u niet volledig kunt werken door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Hebt u ook recht op de algemene vrijlatingsregeling en eventueel de vrijlatingsregeling voor alleenstaande ouders? Dan hebt u die al gehad.
  • U krijgt de vrijlating voor de periode dat u medisch urenbeperkt bent.

Hoe vraagt u dit aan?

U kunt de vrijlatingsregeling medisch urenbeperkt 1 keer per 12 maanden aanvragen.
Vraag dit aan met het formulier ‘Stel een vraag’ op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen.  Als wij denken dat u medisch urenbeperkt bent, vragen wij bij UWV een medisch onderzoek voor u aan. Uit dat onderzoek blijkt dan of en tot wanneer u medische urenbeperkt bent.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie