Werk en inkomen Bijstand en eigen bedrijf starten

Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf starten? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente.

Deze ondersteuning kan zijn:

  • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) of
  • een uitkering (renteloze lening) op bijstandsniveau voor maximaal 36 maanden

Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een naar verwachting levensvatbaar bedrijf. Om dit te kunnen beoordelen hebben wij onder andere een ondernemingsplan nodig. Meer informatie vindt u op Bijstand voor zelfstandigen.

Hulp bij de voorbereiding van een eigen onderneming

Als u voor uzelf wilt beginnen, dan komt daar veel bij kijken. U moet een ondernemingsplan schrijven en onderzoek doen.

Hebt u een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente u helpen tijdens de voorbereidingsperiode. Deze periode duurt maximaal 6 maanden. U krijgt dan hulp tijdens de voorbereiding om daarna een eigen bedrijf te starten. Tijdens de voorbereidingsperiode loopt uw uitkering door en hoeft u niet naar ander werk te solliciteren. Wel moet u volledig meewerken aan de begeleiding die wij u bieden.

Wilt u meedoen aan de voorbereidingsperiode? Bespreek dit dan met uw contactpersoon van de gemeente waar u woont.

Bijstand en parttime werken als zelfstandige

Hebt u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering en wilt u gaan werken als zelfstandige? Maar kunt u daarmee nog niet volledig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u toestemming vragen om parttime te werken als zelfstandige. Dit heet de 'bescheidenschaalregeling'. U mag dan voor maximaal 23,5 uur per week aan uw onderneming besteden. Kijk voor informatie op Bijstand en parttime werken als zelfstandige.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie