Werk en inkomen Vrijlatingsregeling

Hebt u een bijstandsuitkering, Ioaw-, of Ioaz-uitkering? En hebt u inkomsten uit deeltijd werken? Met de vrijlatingsregeling mag u de eerste 6 maanden een gedeelte van uw inkomsten houden. Dit is bovenop uw uitkering.

Als u een uitkering hebt, wordt het geld dat u verdient ingehouden op uw uitkering. Met de vrijlatingsregeling wordt de eerste 6 maanden 25% van uw inkomsten 'vrijgelaten'. U mag maximaal  € 209 netto per maand houden. Dit is bovenop uw bijstandsuitkering.

Geen recht op vrijlating

U hebt geen recht op vrijlating als:

  • uw inkomsten uit uw werk zijn hoger dan het voor u geldende uitkeringsbedrag. 
  • u geeft verkeerde informatie over uw inkomsten door waardoor u te veel uitkering ontvangt.
  • u gebruikt de mogelijkheden om meer uren te werken niet.
  • u kiest er zelf voor om minder uren te gaan werken, waardoor het bedrag dat u aan uitkering ontvangt hoger wordt.

Hoe werkt het?

U hoeft de vrijlatingsregeling niet aan te vragen. Als u een uitkering hebt, ouder bent dan 27 en aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de vrijlating automatisch.

Vrijlatingsregeling bij nieuwe aanvraag uitkering

In de periode dat u een uitkering hebt, kunt u 1 keer aanspraak maken op de vrijlatingsregeling. Is uw uitkering beëindigd en vraagt u opnieuw een uitkering aan? Dan maakt u opnieuw aanspraak op de vrijlatingsregeling.

Duur vrijlatingsregeling

De vrijlatingsregeling duurt maximaal 6 maanden. Na 6 maanden houden wij uw inkomsten volledig in op de uitkering. U kunt de 6 maanden opnemen over een 'vrije periode', zolang de uitkering duurt. De vrijlatingsregeling geldt alleen in de maanden waarin u inkomsten hebt uit werk.

Geef wijzigingen door

Als u een uitkering hebt, bent u verplicht alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door te geven. Ook over uw inkomen of vermogen. Wij berekenen de vrijlating aan de hand van het door u ingevulde wijzigingsformulier.

De vrijlatingsregeling voor uw partner

Ontvangt u samen met uw partner een uitkering? Dan hebt u allebei recht op de vrijlating.

Vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder? En hebt u kinderen jonger dan 12 jaar? Dan komt u na 6 maanden in aanmerking voor de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders. Deze vrijlating duurt maximaal 30 maanden.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie