Werk en inkomen Social Return

Wij willen zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Daarom hebben wij in ons aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. Bij aanbestedingen vult u als opdrachtnemer (werkgever) een percentage van de opdrachtsom in door social return.

Doelgroep social return

Wij zorgen met social return voor extra banen en leerwerkplekken voor:

 • mensen met een arbeidsbeperking
 • jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • statushouders
 • oudere werkzoekenden
 • mensen met een indicatie banenafspraak opgenomen in het doelgroepregister van UWV

Invulling social return

U kunt op verschillende manieren invulling geven aan social return:

 1. Bied duurzaam betaald werk aan werkloos werkzoekenden.
 2. Ondersteun werkzoekenden bij het vergroten van hun kennis, vaardigheden en arbeidsritme om de stap naar duurzaam betaald werk te kunnen maken.
 3. Bied een stage- en/of leerwerkplek aan.
 4. Koop sociaal in. Neem producten en/of diensten af van sociaal ondernemingen of sociale werkvoorzieningen die medewerkers hebben uit de doelgroep. Kijk op UW Bedrijven of Buy Social van de Social Impact Factory of maak gebruik van het Makelpunt Social Return van de ADSU om met sociaal ondernemers in contact te komen.
 5. Deel uw kennis, expertise of middelen met de doelgroep. Adopteer een klas van een praktijkschool, geef een cursus, biedt scholing aan of verzorg een rondleiding door uw bedrijf.
 6. Investeer in scholing en ontwikkeling van de bij u werkzame social return medewerkers waardoor deze mensen duurzaam aan het werk kunnen blijven. Dit kan uiteindelijk ook bij een andere werkgever zijn. U kunt ook actief deelnemer van het netwerk van Mobiliteit Utrecht worden of een uitzendbureau inschakelen.
 7. Ondersteun initiatieven van inwoners in Utrecht die projecten ontwikkelen gericht op het versterken van de sociale basis. Het gaat om thema’s als talentontwikkeling, meedoen, gemeenschapskracht, veilige omgeving, werk, wonen, rondkomen, onderwijs en gezondheid. Via het online platform van de MAEX kunt u met deze initiatiefnemers in contact komen. U kunt ook contact opnemen met de Utrechtse Uitdaging. Deze organisatie verbindt stichtingen en verenigingen met gesloten beurs aan het lokale bedrijfsleven. Dit om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren.
 8. Neem een werkzoekende ouder dan 50 jaar aan en voer een extra waarde (bonuswaarde) op voor social return. Ook voor het aanbieden van een vast dienstverband aan een kandidaat uit de doelgroep kunt u een bonuswaarde opvoeren.

Voordelen van social return voor uw organisatie

De voordelen van social return voor u zijn onder andere:

 • werving van nieuw en uniek talent
 • ontwikkeling en scholing van nieuwe medewerkers
 • een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de regio Utrecht
 • vergroten van uw netwerk en kennis
 • nieuwe zakelijke kansen en onderscheidende profilering bij aanbestedingen

Proces na gunning

Is de opdracht definitief aan u gegund? Neem dan binnen een week contact op met de adviseur social return via socialreturn@utrecht.nl voor een afspraak. Samen stelt u een plan van aanpak op. Hierin staat:

 1. de (verwachte) opdrachtsom
 2. de bouwblokken die worden ingezet
 3. wijze en tijd van tussenevaluatie(s), met bewijsstukken
 4. wijze en tijd van eindevaluatie met bewijsstukken.

Bouwblokkenmethode social return

Voor de waardering van de inzet van social return gebruiken wij een bouwblokkenmodel.

Belangrijke kaders invulling social return

 • De invulling van social return is maatwerk. Onderzoek samen met de adviseur hoe u social return het beste inpast binnen uw bedrijfsvoering.
 • Social return activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook binnen uw bedrijfsvoering, of bij een onderaannemer of toeleverancier.
 • Als opdrachtnemer blijft u hoofdverantwoordelijk voor het nakomen van social return.
 • U realiseert social return verplichting binnen de looptijd van uw opdracht.
 • In dienst nemen van iemand uit de doelgroep, kunt u voor de duur van uw opdracht voor social return opvoeren met een maximum van 4 jaar.
 • Hebt u maximaal een jaar voor gunning van de opdracht een medewerker uit de doelgroep aangenomen? Dan kunt u dit opvoeren voor social return vanaf de datum gunning tot maximaal 12 maanden. U vermindert dit met het aantal maanden dat de medewerker in dienst was voor de datum van gunning.

Vragen of meer informatie

Hebt u vragen? Mail uw vragen gerust naar socialreturn@utrecht.nl

Lees meer over ondersteuning bij de invulling van social return op de website van het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening