Werk en inkomen Social Return

Wij willen dat Utrecht in 2018 de laagste werkloosheid van Nederland heeft. Met Social Return helpen wij opdrachtgevers die werkzoekenden en jongeren aan een baan willen helpen.

Zo zetten we in op extra banen en leerwerkplekken voor werkzoekenden, arbeidsgehandicapten en schoolverlaters. Daarnaast kan Social Return een middel zijn om invulling te geven aan de afspraken rondom de garantiebanen.
Bij aanbestedingen moet u een percentage van de opdrachtsom invullen door social return.

Bouwblokkenmethode

Samen met de arbeidsmarktregio kozen wij voor de bouwblokkenmethode. Met deze flexibele methode zet u Social Return in op een creatieve manier in uw organisatie.

U kunt kiezen:

 • voor het inzetten van werkloze werkzoekenden en jongeren (16 tot 27 jaar) in uw organisatie
 • voor het plaatsen van orders bij sociale werkvoorzieningen
 • voor een samenwerking op een sociaal ondernemende manier
 • voor het delen van kennis, expertise of middelen
 • voor een samenwerking met een lokaal initiatief in de wijk

Inspanningswaarde

De waarde van de inspanningen voor de Social Return verplichting noemen we inspanningswaarde. Deze waarde heeft niets te maken met de echte uitgave aan uitkeringen en loon. De inspanningswaarde heeft te maken met de afstand die de doelgroep heeft tot de arbeidsmarkt. En de inspanning die u moet leveren om deze doelgroep in te zetten op betaald werk.

In de tabel hieronder ziet u hoe de bouwblokken zijn opgebouwd:

Tabel bouwblokken social return
soort en eventuele duur van de uitkering inspanningswaarde social return op basis van een jaarcontract fulltime (40 uur per week)
1Participatiewet < 2 jaar€ 30.000,00
2Participatiewet > 2 jaar€ 40.000,00
3WW < 1 jaar€ 15.000,00
4WW > 1 jaar€ 20.000,00
5Wia / Wao€ 30.000,00
6Doelgroepen Banenafspraak (Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)€ 35.000,00
7Wsw-inzet (detachering, diensten), niet zijnde in dienst nemen van Wsw’ers. Bij in dienst nemen van een Wsw’er geldt 'Doelgroepen banenafspraak'betaalde rekeningen aan SW-bedrijf
8vast dienstverband€ 10.000,00 extra op bovenstaande bedragen
9

50+

€ 5.000,00 extra op bovenstaande bedragen
10Bbl-traject€ 15.000,00
11Bol-traject€ 10.000,00
12
 • maatschappelijke activiteit, of
 • hulp, steun, kennis bieden aan een lokaal initiatief, of
 • diensten/producten afnemen bij een sociale onderneming
per medewerker € 100,00 per besteed uur of factuur ingezette activiteit
13in dienst nemen van een niet-uitkeringsgerechtigde€ 10.000,00

Toelichting op tabel

 • Participatiewet: iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet
 • Wia: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wao: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Wsw: Wet sociale werkvoorziening
 • Tot de doelgroepen banenafspraak horen:
  • mensen met een Wajong-uitkering
  • mensen met een Wsw-indicatie
  • mensen met een Wiw- of ID-baan
  • mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet het wettelijke minimumloon kunnen verdienen
 • Bbl: beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren)
 • Bol: beroepsopleidende leerweg (voltijdopleiding)
 • Niet-uitkeringsgerechtigde: niet-werkend persoon die geen uitkering ontvangt

Invulling van social return

Bij de invulling van social return zijn verschillende situaties mogelijk:

U neemt een persoon in dienst na de ingangsdatum van de overeenkomst

Deze persoon kan worden opgevoerd voor de duur van de opdracht.

 • Voorbeeld 1:
  De opdrachtduur is 6 maanden en u neemt 1 maand na de startdatum van de opdracht een persoon in dienst. Deze persoon kan dan voor de resterende opdrachtduur van 5 maanden (6 maanden – 1 maand) voor social return opgevoerd worden.
 • Voorbeeld 2:
  De opdracht duurt 24 maanden. U neemt meteen bij de start van de opdracht een persoon in dienst. Deze persoon kan 24 maanden opgevoerd worden voor social return. Neemt u deze persoon daarna in vaste dienst? Dan kunt u hiervoor 10.000 euro extra opvoeren (zie bouwblok 8).

U hebt al iemand in dienst voor de ingangsdatum van de overeenkomst

Deze persoon kan worden opgevoerd voor de duur van de opdracht. De tijd dat deze persoon al bij u in dienst is gaat hier van af. Iemand kan niet langer dan 12 maanden opgevoerd worden.

 • Voorbeeld 3:
  De opdracht duurt is 6 maanden. U hebt bij de start van de overeenkomst al 2 maanden een persoon in dienst. Deze persoon kan voor de andere 4 maanden, opgevoerd worden.
 • Voorbeeld 4:
  De opdracht duurt is 18 maanden. U hebt bij de start van de overeenkomst al 3 maanden een persoon in dienst. Deze persoon kan niet 12 maanden, maar maximaal 9 maanden opgevoerd worden.

Proces na gunning

Wanneer de opdracht definitief is, neemt u binnen een week contact op met de projectleider Social Return. Dit kunt u doen via socialreturn@utrecht.nl. Samen met de projectleider Social Return stelt u een plan van aanpak op. Hierin staat hoe u de verplichting invult. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. de (verwachte) opdrachtsom
 2. de bouwblokken die worden ingezet
 3. wijze en timing van tussenevaluatie(s), inclusief bewijsstukken
 4. wijze en timing van eindevaluatie, inclusief bewijsstukken

Het resultaat is een duidelijk plan dat u kunt waarmaken. Het plan moet binnen 3 weken na gunning, goedgekeurd zijn door de projectleider Social Return. De projectleider Social Return kan dit termijn op uw verzoek verlengen tot maximaal 12 weken.

Vragen of meer informatie

Hebt u vragen? Mail naar socialreturn@utrecht.nl

Ga voor meer informatie over ondersteuning bij Social Return naar de website van het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie