Bouwblokkenmodel social return

Bij aanbestedingen vult u als opdrachtnemer (werkgever) een percentage van de opdrachtsom in door social return. Voor de inzet van social return gebruiken wij het bouwblokkenmodel.

Inspanningswaarden in bouwblokken

Om de waarde van uw inspanningen met social return te meten, gebruiken we de bouwblokkenmethode. Dit gaat niet over uitgaven, bijvoorbeeld aan loon of uitkeringen. De inspanningswaarde gaat over hoe groot de afstand van de doelgroep tot de arbeidsmarkt is en uw inzet om die doelgroep aan betaald werk te helpen.

In dienst nemen van werkloos werkzoekenden
DoelgroepInspanningswaarde social return op basis van jaarcontract fulltime (36 uur per week)
Participatiewet€ 40.000
Doelgroep banenafspraak€ 50.000
Praktijkleerplaats voor praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs/werkplek voor entree-opleiding€ 35.000
WIA/WAO€ 40.000
WW€ 20.000
Mbo bbl (beroepsbegeleidende leerweg) niveau 2, 3 en 4€ 35.000
Mbo bol (beroepsopleidende leerweg) niveau 2, 3 en 4€ 20.000
Niet-uitkeringsgerechtigde (werkloos werkzoekende)€ 10.000
Bonussen
In dienst nemen van werkloos werkzoekendenHoogte bonus
Werkzoekenden ouder dan 50 jaarBonus € 10.000
Statushouders en personen met een taalachterstandBonus € 10.000
Aanbieden vast dienstverbandBonus € 10.000
Maatwerk
Uw inspanningUw verantwoording van de inspanning
Inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers en/of sociale werkvoorzieningenIn overleg met adviseur social return: factuur van gemaakte kosten (excl. btw) en/of loonkosten doelgroep social return
Hulp, steun of kennis bieden aan een sociaal initiatiefPer medewerker € 100 per besteed uur
Delen van kennis, expertise en/of middelen met de doelgroep social returnFactuur van de gemaakte kosten of per medewerker € 100 per besteed uur
Mobiliteit van doelgroep social returnIn overleg met de adviseur social return
Ontwikkeltrajecten voor doelgroep social returnIn overleg met de adviseur social return

Toelichting op tabel

  • De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong.
  • WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
  • WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Doelgroep banenafspraak: doelgroep van de participatiewet met een indicatie banenafspraak van UWV, (voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro), inwoners met een WSW-indicatie, Wajongers met arbeidsvermogen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie