Inkopen en aanbesteden Bouwblokkenmodel social return

Bij aanbestedingen vult u als opdrachtnemer (werkgever) een percentage van de opdrachtsom in door social return. Voor de inzet van social return gebruiken wij het blouwblokkenmodel.

Inspanningswaarde social return

De waarde van de inspanningen voor social return noemen we inspanningswaarde. Dit is niet de uitgave aan uitkeringen en loon, maar de inspanning die u levert om de doelgroep in te zetten op betaald werk.

Tabel bouwblokken social return
Soort en eventuele duur van de uitkering Inspanningswaarde social return op basis van een jaarcontract fulltime (36 uur per week)
1Participatiewet < 2 jaar€ 30.000
2Participatiewet > 2 jaar€ 40.000
3WW < 1 jaar€ 15.000
4WW > 1 jaar€ 20.000
5Wia/Wao€ 30.000
6Doelgroepen Banenafspraak (Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)€ 35.000
7Wsw-inzet (detachering, diensten), niet zijnde in dienst nemen van Wsw’ers. Bij in dienst nemen van een Wsw’er geldt 'Doelgroepen banenafspraak'betaalde rekeningen aan SW-bedrijf
8vast dienstverband€ 10.000 extra op bovenstaande bedragen
9

50+

€ 5.000 extra op bovenstaande bedragen
10Bbl-traject€ 15.000
11Bol-traject€ 10.000
12
 • maatschappelijke activiteit, of
 • hulp, steun, kennis bieden aan een lokaal initiatief, of
 • diensten/producten afnemen bij een sociale onderneming
per medewerker € 100 per besteed uur of factuur ingezette activiteit
13In dienst nemen van een niet-uitkeringsgerechtigde€ 10.000

Toelichting op tabel

 • Participatiewet: iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet
 • Wia: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wao: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Wsw: Wet sociale werkvoorziening
 • Tot de doelgroepen banenafspraak horen:
  • mensen met een Wajong-uitkering
  • mensen met een Wsw-indicatie
  • mensen met een Wiw- of ID-baan
  • mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet het wettelijke minimumloon kunnen verdienen
 • Bbl: beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren)
 • Bol: beroepsopleidende leerweg (voltijdopleiding)
 • Niet-uitkeringsgerechtigde: niet-werkend persoon die geen uitkering ontvangt

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening