Werk en inkomen Rechtsbijstandkosten

hamer in rechtbank

Hebt u een advocaat nodig en hebt u een laag inkomen? Als u de kosten niet kunt betalen, krijgt u gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw advocaat vraagt dit aan. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage.

Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan. Dan krijgt u een vergoeding voor deze kosten.

Vraag bijzondere bijstand aan voor rechtsbijstandskosten.

Stuur een factuur mee. Deze mag niet ouder zijn dan 6 weken. U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor een aanmaning.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie