Werk en inkomen Verhuiskosten

spullen in verhuisdoos

Moet u door een noodsituatie plotseling verhuizen maar hebt u geen geld voor de verhuiskosten? Met een urgentieverklaring kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U krijgt dan mogelijk een vergoeding voor verhuiskosten. Hebt u deze verklaring niet? Dan moet u met andere papieren aantonen dat uw verhuizing echt nodig is.

Vraag bijzondere bijstand voor verhuiskosten aan.

Lever bij uw aanvraag kopieën in van:

  • een bewijs dat uw verhuizing echt nodig is
  • voorlopige nota’s van de verwachte kosten

In het aanvraagformulier staat welke stukken u nog meer moet inleveren als u bijzondere bijstand aanvraagt.

Wij vergoeden:

  1. Kosten voor de eerste inschrijving bij Woningnet
  2. Kosten voor de eerste inschrijving bij een woningcorporatie
  3. De waarborgsom
  4. Kosten voor de huur van een bus voor de verhuizing en/of de kosten van de noodzakelijke opslag van de bestaande inboedel als dan moet.
  5. De dubbele huur
  6. Eenmalige kosten van materiaal van het witten, schilderen en behangen van de nieuwe woning
  7.   Kunt u door een chronische ziekte, handicap of ouderdom niet zelf uw woning opknappen? Dan krijgt u het arbeidsloon voor het opknappen van uw nieuwe woning (verven en behangen)

Verhuist u van Utrecht naar een andere gemeente?

Dan kunt u bij ons een vergoeding aanvragen voor de kosten 1 tot en met 4. Een vergoeding voor de kosten 5 tot en met 7 vraagt u bij uw nieuwe gemeente aan.

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Utrecht?

Dan kunt u bij ons alleen een vergoeding aanvragen voor de kosten 5 tot en met 7.

Inrichten van een woning

Het kan zijn dat u een woning moet inrichten en geen inboedel hebt. In bepaalde situaties kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Ga voor meer informatie naar de pagina Woninginrichting.

Verhuiskosten door een ziekte of handicap

Moet u verhuizen door een ziekte of een handicap? Vraag uw vergoeding dan aan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie